U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Lasički drum, Lepenička, Bregovi, Hekim Oglu Alipaše, Rašida Bešlije, Ispod Budakovića, Muje Šejte, Uglješići, Gornjovakufska, Podgaj, Ljubljanska, Vrbovska, Novopazarska, Medžazi, Latička, Hameda Hodovića, Muvedina Ramovića, Sulje Jahića,  Džemala Bijedića, Reljevska, Osmana Nakaša, Ablagin sokak, Mošćanica čikma, Avde Palića, Velešići, Velešići gornji, Humska, Ahatovićka, Dobojska, Kurta Schorka, Safeta Zajke,  Rajlovac, Reljevo, Riječica i  Zabrđe.

-Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima - kažu u Vodovodu.