U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Sulejmana Filipovića, Trg ZAVNOBIH-a, Stari drum, Sadžak, Kamenica, Goloderica, Krka, Branislava Nušića, Smaila Šikala, Hekim Oglu Alipaše, Vitkovac, Ramića banja, Obhodža, Čorbadži Dede Mustafage, Pod Hridom, Varaždinska, Olovska, Višegradska kapija, Velikokladuška, Vrbovska, Mahmuta Bušatlije, Safeta Zajke, Husinjska,  Ohridska, Mahmuta Mahmutovića i Alije Nametka.

-Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima - kažu u Vodovodu.