U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u ovim sarajevskim ulicama: Marija Mikulića, Petrakijina, Ferhadija, Teočačka, Pavla Lukača, Franca Lehara, Avde Palića, Vlakovo, Pod Hridom, Obhodža, Baruthana, Grličića brdo, Esada Midžića, Humačka ploča, Ablakovina, Goloderica, Put Mladih muslimana, Borak, Škaljin sokak, Petra Sinana Šaina, Humska, Donji Hotonj, Dumače, Barica, Faletići, Lužanski put, Tuneli i Safvet-bega Bašagića.

-Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima - kažu u Vodovodu.