Neke od tih preporuka se odnose na nadležnosti koje su Ustavom BiH povjerene entitetima. Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP-a BiH, poziva Vladu RS-a na ubrzan rad na ovih 14 tačaka Evropske komisije.

- Stanovnici ovog entiteta, svih vjera i nacija, priželjkuju i zaslužuju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, i niko nema pravo svojim neradom kočiti evropski put BiH. Pozivam premijera Radovana Viškovića da održi posebnu sjednicu Vlade o Mišljenju Evropske komisije. Želimo jasan plan i viziju kako, kada i na koji način će se realizovati preporuke koje se odnose na nadležnosti RS-a - poručuje Mijatović.

Upozorio je, također, da se u jednoj od preporuka direktno poziva RS-a na ukidanje smrtne kazne, te da je nedopustivo da je RS jedna od rijetkih dijelova Evrope u kojima smrtna kazna još uvijek postoji. Također je napomenuo da se u Mišljenju Evropske komisije svi nivoi vlasti u BiH pozivaju na saradnju u realizaciji 14 preporuka.

- ozivam i Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Skupštine, da bez odlaganja stavi ovaj materijal na dnevni red, kako bi se najviše entitetsko zakonodavno tijelo očitovalo o Mišljenju Evropske komisije i naložilo ubrzanu realizaciju preporuka koje su u nadležnosti RS-a i saradnju sa drugim nivoima vlasti tamo gdje je potrebno kako bi se realizovale preporuke Evropske komisije. Mi moramo odvesti Bosnu i Hercegovinu u EU, a ako ova vlast to nije sposobna učiniti neka se makne i prepusti pozicije ljudima kojima je interes naroda iznad ličnog i stranačkog interesa - naglašava Mijatović, saopćio je SDP.