Na osnovu Odluke Predsjedništva BiH o angažiranju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i sprečavanju širenja koronavirusa (COVID-19), te održanih sastanaka sa predstavnicima Granične policije BiH, definirani su granični prijelazi na kojima će pripadnici OSBiH sopstvenim kapacitetima izvršiti postavljanje šatora, kreveta, dezinfekciju tih šatora i fizičko osiguranje šatora do daljnjeg.

Kako je definirano, uspostavit će se šatorska naselja sa krevetima na osam graničnih prijelaza: GP Izačić, GP Bijača, GP Brod, GP Gradiška, GP Rača, GP Šepak, GP Vardište i GP Klobuk.