- Prema presudama Ustavnog suda, svim osobama zagarantirano je pravo na imovinu i na neometano uživanje svoje imovine te da niko ne može biti lišen svoje imovine, osim ako to nije u javnom interesu. Parlament Federacije BiH produžava važenje certifikata na prijedlog Ministarstva finansija Vlade FBiH. U Federaciji BiH bilo je upisano 16 milijardi maraka certifikata i od ove sume ostalo je neutrošeno oko pet milijardi maraka. Svaka osoba može pri Agenciji za privatizaciju provjeriti da li i koliko posjeduje u neiskorištenim certifikatima podnošenjem zahtjeva za izdavanje izvoda sa Jedinstvenog računa građana - izjavio je za Faktor Drago Vrbić, direktor Agencije za privatizaciju FBiH.

Hoće li se produžiti važenje certifikata, o tome odlučuje Federalni parlament, a bila bi velika šteta da propadne pet milijardi maraka neutrošenih sredstava, ističe naš sagovornik i pojašnjava:

- Na početku korištenja certifikata bila su tri javna upisa za prodaju kapitala firmi i to je davno završeno. Odmah su osnovani i fondovi pa su građani ulagali certifikate u te fondove. Sada se certifikati slabo traže i uglavnom ih kupuju oni kojima treba za otkup stana. I sada kao na početku primjene ima ljudi koji otkupljuju certifikate kod Vječne vatre u Sarajevu po veoma niskim cijenama – ističe Vrbić.

Neki su dobro unovčili certifikate, a većina građana zbog neiformisanosti svoje certifikate prodavali su u bescjenje. Šta će biti s preostalim certifikatima, nije poznato hoće li njima biti otkupljene firme poput BH Telecoma ili Željeznica FBiH. Država se obavezala da se certifikati mogu koristiti i za ulaganja u privatizaciju državnih poduzeća.