- Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti vezano za neodgovarajuće korištenje sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini tzv. CMS i TCMS-a, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Halil Lagumdžija i potpredsjednice VSTV-a BiH Sanela Gorušanović-Butigan i Biljana Simeunović su našli osnovanim da provjere informacije o načinu korištenja navedenog sistema od pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini,  te da iste dostave Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a BiH kako bi utvrdio da li postoje elementi disciplinske odgovornosti predsjednika sudova i glavnih tužilaca u eventualno neopravdanim slučajevima nekorištenja CMS i TCMS-a - naveli su iz VSTV-a.

Kako se dodaje u saopćenju, razmatrajući aktuelna pitanja, predsjednik Lagumdžija i potpredsjednice Gorušanović-Butigan i Simeunović su se dopisom obratili Državnom sigurnosnom organu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine kao nadležnom organu za primjenu Zakona o zaštiti tajnih podataka u kojem je zatražena informacija o stanju implementacije navedenog Zakona i pratećih propisa u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

- Nakon prijema ove informacije, bit će razmotreno da li će informacija o eventualnom izostanku implementacije Zakona o zaštiti tajnih podataka i popratnih podzakonskih akata od strane sudova i tužilaštava, odnosno njihovih rukovodilaca, biti dostavljena Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a BiH - naveli iz VSTV-a BiH.