-Čuli ste i na samoj sjednici kad sam rekao, ja nikome ne prijetim, ja samo čitam dokumente i razgovaram sa predstavnicima Evropske komisije - rekao je Tegeltija.

Na raspravi koja je uslijedila na današnjoj sjednici Vijeća usvojeni su zaključci prema kojima se usvojeni Pravilnik o finansijskim izvještajima, osporen odlukom Suda BiH, stavlja van snage. Također, zaključeno je i da se na web stranici VSTV-a otvori prostor za dobrovoljno objavljivanje imovinskih kartona po starom obrascu, te da se uputi urgencija za hitnu izmjenu odredbi zakona o VSTV-u u dijelu koji se odnosi na finansijske izvještaje.

Dalje je usvojen zaključak prema kojem se dobrovoljno mogu objaviti imovinski kartoni podneseni prošle godine za 2018., da se odgađa odgovor na pismo Genoveve Ruiz-Calavere, zadužene za Zapadni Balkan u Direktoratu za proširenje Evropske komisije, kao i da se sama izrada Pravilnika obustavlja sve dok Agencija za zaštitu ličnih podataka ne dostavi svoje mišljenje, o čemu je Balkanska istraživačka mreža u BiH (BIRN BiH) pisala jučer.

U izjavi novinarima Tegeltija je kazao kako je pismo Calavere „išlo u istom fonu" kao i prethodna pisma.

-Calavera nam je saopćila da bi bilo dobro da joj pošaljemo ova mišljenja koja smo dobili od sudova, mišljenje agencije kada i ako ono dođe, da informišemo šta dalje poduzimamo u pogledu unaprjeđenja integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, posebno u pogledu uspostavljanja nezavisne jedinice unutar Sekretarijata VSTV-a koja bi se bavila poslovima integriteta - kazao je Tegeltija.

Prijedlog za dopunu inicijative za reviziju Zakona o VSTV BiH po pitanju podobnosti kandidata za obavljanje pravosudnih funkcija potaknuo je raspravu o pitanju osuđivanosti osoba koje obavljaju pravosudne funkcije, odnosno o mogućnosti njihovog rada ukoliko su ranije bili osuđivani.

Članica Vijeća, Duška Bogojević je predložila da se iz Zakona izuzmu saobraćajne kazne iz nehata koje se, kako kaže, mogu svima desiti. S njenim prijedlogom se složio i dio kolega iz Vijeća, dok je dopredsjedavajuća Ružica Jukić kazala da se iz evidencije o krivičnim djelima može izbrisati gotovo sve, osim "genocida".

Na prijedlog predsjednika Milana Tegeltije odlučeno je da se sjednice neće prenositi preko live streama. Na današnjoj sjednici, članovi Vijeća su usvojili povećanje sa jedne na dvije pozicije dodatnih sudija u Sudu BiH. Predsjednik Suda BiH Ranko Debevec koji je prisustvovao redovnoj sjednici VSTV-a je istakao da Sud ima realne potrebe za dodatnim kadrom, a naročito na Apelacionom odjelu zbog, kako kaže, "kvalitativnih odluka".

-Mislim da je jasno da ovdje postoji i finansijski prostor za dodatni kadar - kazao je Debevec.

Na sjednici je imenovana Komisija za nominaciju za izbor sudija Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Komisiju čine članovi Vijeća Dragomir Vukoje, Slavo Lakić i Monika Miljić, te još dva člana koja će se naknadno odrediti sa pravnih fakulteta.