- Posebno zabrinjava činjenica da se neprimjereni sadržaji objavljuju kada pravosudne institucije trebaju donijeti odluke u predmetima, odnosno u toku žalbenog postupka, što se može smatrati pritiskom na rad pravosuđa. Također je zabrinjavajuće da pojedini predstavnici zakonodavne vlasti upućuju prijetnje rukovodiocima pravosudnih institucija da će im uskratiti finansiranje institucije i tako onemogućiti rad ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima u vezi s radom u pojedinim predmetima - saopćili su.

VSTVBiH, dodaju, osuđuje ovakva ponašanja i poziva sve aktere našeg društva na suzdržavanje od njih.