Međunarodna banka za obnovu i razvoj na ovaj način podržala je Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine koji će se provoditi u tri faze, a regionalnog je karaktera jer uz BiH obuhvata područje Crne Gore i Srbije.

Ministar Bevanda naglasio je da je riječ o važnom i složenom projektu koji ima za cilj zaštitu okoliša, ali i zaštitu od poplava te unapređenja plovnog puta deminiranjem desne obale koridora rijeke Save.

- Važnost ovog projekta je i u regionalnoj saradnji koja nam je u ovom segmentu potrebna što smo najbolje vidjeli kada su bile poplave. Moramo se okrenuti zaštiti okoliša i ulaganjima u naše prirodne potencijale - istaknuo je ministar Bevanda.

Prema uvjetima iz ovog ugovora o zajmu, 30 miliona eura bit će alocirano na Republiku Srpsku uz rok otplate od 32 godine i sedam godina grejs perioda.

Bevanda je izrazio zahvalnost Svjetskoj banci koja pruža potporu kako u konzultantskim poslovima tako i finansiranju projekata koji doprinose boljoj kvaliteti života građana BiH. Ugovor je potpisan korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog epidemioloških mjera koje su poduzete u sprečavanju virusa COVID-19, saopćilo je Ministarstvo finansija BiH.