Ovo su podaci prikupljeni kroz Informacioni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, na osnovu kojeg je sačinjen i presjek stanja vakcinacije protiv COVID-19 oboljenja.

Kako je navedeno, od ukupnog broja potpuno vakcinisanih stanovnika, njih 65.764 su vakcinisani u zdravstvenim ustanovama KS, a ostali su potpuno vakcinisani u zdravstvenim ustanovama izvan KS.

Od ukupnog broja potpuno vakcinisanih, najmanji broj čine osobe starosne dobi 19-25 godina, svega njih 4.636.

U KS trenutno čeka na revakcinaciju 52.197 osoba. Na osnovu ovih podataka, te prema planu i dinamici revakcinacije, očekuje se da će u narednih mjesec u potpunosti biti vakcinisano više od 45 posto punoljetnih građana Kantona Sarajevo.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, od ukupno 186 hospitaliziranih pacijenata sa COVID-19 infekcijom, njih 19 posto je u potpunosti vakcinisano, a 81 posto nisu vakcinisani, saopćio je Press KS.