Unsko-Sanski kanton – Pfizer, treća doza – 300, Moderna, prva doza – 1.000 i AstraZeneca, druga doza – 100 vakcina.

Posavski kanton – Moderna, prva doza – 300 vakcina.

Tuzlanski kanton – Pfizer, treća doza – 600 i Moderna, prva doza – 3.050 vakcina.

Zeničko-dobojski kanton – Pfizer, treća doza – 450, Moderna, prva doza – 2.280 i AstraZeneca, druga doza – 3.600 vakcina.

Bosansko-podrinjski kanton – Pfizer, treća doza – 36 i Moderna, prva doza – 150 vakcina.

Srednjobosanski kanton – Pfizer, treća doza – 300, Moderna, prva doza – 1.500 vakcina.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Pfizer, treća doza – 342 i Moderna, prva doza – 1.670 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – Pfizer, treća doza – 120 i Moderna, prva doza – 200 vakcina.

Kanton Sarajevo – Pfizer, treća doza – 642 i Moderna, prva doza – 3.200 vakcina.

Kanton 10 – Pfizer, treća doza – 150, Moderna, prva doza – 750 i AstraZenecca, druga doza – 100 vakcina.

Kada se brojke saberu – za ovu sedmicu kantonima će za treću dozu biti isporučeno 2.940 Pfizer vakcina.

Kantoni će dobiti i Moderna vakcine za prvu dozu i to 14.100.

Bit će isporučeno i 3.800 AstraZeneca vakcina za drugu dozu.

Ukupno će kantonima za ovu sedmicu otići 20.840 vakcina.

Podsjetimo, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.