Prema informacijama koje smo dobili iz Granične policije BiH, u vremenskom periodu od 16. marta do 22. juna ove godine, što su ujedno podaci od početka pandemije COVID-19, evidentirano je da je ukupno 1.390.746 stranaca prešlo državnu granicu BiH. Od tog broja, na ulazu je evidentirano 716.158, dok je na izlazu iz zemlje evidentirano 674.588 stranaca.

Granična policija BiH statističke podatke o odbijenim ulascima strancima u BiH vodi na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem. Prema podacima za april i maj 2020. godine, ulazak u BiH odbijen je za 732 strana državljana zbog neispunjavanja zakonom propisanih uslova za ulazak i boravak na teritoriji BiH.

- Najveći broj odbijenih ulazaka u BiH strancima u predmetnom periodu je taj što bi, s obzirom na novonastalu situaciju zbog pandemije COVID19, njihovo prisustvo na teritoriji BiH predstavljalo prijetnju po javno zdravlje u BiH - kazali su iz GPBiH.

VEZANI TEKST - Granična policija: Ko može ući u Bosnu i Hercegovinu, a ko ne?

Kada su u pitanju bh. državljani, prema evidencijama GPBiH u istom vremenskom periodu državnu granicu je prešlo ukupno 1.063.171 osoba. 

-  Od tog broja na ulazu u BiH evidentirano je ukupno 542.854, a na izlazu 520.327 državljana BiH - podaci su GPBiH.

S pojavom koronavirusa i mjerama koje je uvela BiH, ali i susjedne zemlje, kretanje migranata bilo je ograničeno više nego inače, tako da je zabilježen manji broj osoba koje su ilegalno pokušavale prijeći granicu BiH, nego je to ranije bio slučaj. 

U periodu od početka marta do 21. juna, GPBiH je preduzela mjere prema 6.302 strana državljana, od čega je u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska evidentirano je 2.811 osoba, dok je poduzimanjem mjera neposredno na graničnoj liniji od pokušaja nezakonitog ulaska u BiH odvraćeno odvraćeno 3.491 osoba.

- Naime, nakon značajno povećanog broja osoba otkrivenih u ilegalnom prelasku ili pokušaju ilegalnog prelaska državne granice u odnosu na prethodnu godinu u februaru 2020. od 137,40 posto, od polovine marta 2020. godine, taj broj značajno opada, posebno nakon proglašenja pandemije koronavirusa, tako da je u martu 2020. evidentirano smanjenje broja osoba otkrivenih u ilegalnom prelasku ili pokušaju ilegalnog prelaska državne granice za 47,7 posto u odnosu na mart prethodne godine - istakli su iz GPBiH.

Značajan pad broja osoba zatečenih u ilegalnom prelasku ili pokušaju ilegalnog prelaska, evidentiran od polovine marta 2020. godine, rezultat je poduzimanja mjera u susjednim državama zbog pandemije koronavirus kao što su zatvaranje graničnih prelaza, angažovanje vojske u zaštiti granice, zabrana kretanja migranata, onemogućavanje kretanja migranata izvan azilantskih centara uvođenje policijskog sata, kao i mjera poduzetih u BiH iz istog razloga.

- Međutim, ublažavanje i obustavljanje provođenja mjera uvedenih zbog pandemije virusa korona, u BiH i susjednim zemljama, dovelo je do ponovnog pojačanog migracijskog pritiska na državnu granicu BiH od polovine mjeseca maja 2020. godine. Najveći pritisak na ulazu u BiH trenutno se bilježi na području Jedinice granične policije Zvornik, ali slučajevi se evidentiraju duž cijele granice sa Republikom Srbijom, kao i sa Crnom Gorom. Kada je u pitanju izlaz iz BiH, najveći pritisak evidentiran je na području Unsko-sanskog kantona, što je bio slučaj i u prethodnom periodu - objasnili su

U vremenskom periodu period od 16.03. do 22.6.2020. godine evidentirano je ukupno 1.063.171 državljana BiH koji su prešli državnu granicu BiH, od tog broja na ulazu u BiH evidentirano je ukupno 542.854, a na izlazu 520.327 državljana BiH.