Uvoz dječijih lutki "Sweet Girl" porijeklom iz Kine je zabranjen.

- Dana 12.6.2019. godine, federalna sanitarna inspekcija na mjestu carinjenja (MC) Tuzla izvršila je kontrolu i sanitarni pregled dječijih igračaka – lutki "Sweet Girl" porijeklom iz Kine. S obzirom na to da je hemijskom analizom uzorka na prisustvo ftalata utvrđen povećan sadržaj Di (2-etilheksil) ftalata (DEHP), Di-isononil ftalata (DINP) i Di-izodecil ftalata (DIDP), što ne odgovara odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (Službeni list BiH broj: 2/92 i 13/94), uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen - saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

O ovome su, kako su dodali, obaviješteni i drugi kontrolni organi u Bosni i Hercegovini.