Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Zaimović danas je u Sarajevu rekao novinarima da će sjednicu na čijem se dnevnom redu nalaze dva reformska zakona, zakon o doprinosima i porezu na dohodak, a koja je prekinuta 29. oktobra, zakazati kada se usaglase stavovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je predlagač zakona i klubova stranaka. Objašnjava da je nekoliko klubova postavilo pitanje Vladi FBiH u ime kantonalnih zavoda za zapošljavanje, šta će se dogoditi s tim zavodima usljed smanjenja naknada za nezaposlenost koja je predviđena u zakonu o doprinosima.

Ima primjedbi na zakone

- Postoje neki od klubova parlamentarne većine koji imaju primjedbe na zakone. Pokušavao sam to prošli put objasniti. Svi mi obećavamo i u predizbornim kampanjama da ćemo rasteretiti poslodavce, obaveze na plaće, kako bismo time olakšali poslodavcima i napravili bolji poslovni ambijent, bili privlačniji za investitore. I ovo su ti zakoni, prije svega zakon o doprinosima koji rasterećuju plaće. Međutim, bit ću potpuno otvoren, ima primjedbi - govori Zaimović.

Dodaje kako jedni od klubova u Zastupničkom domu FBiH žele da vide projekcije zakona o doprinosima.

- Naime, iz kantonalnih zavoda za zapošljavanje došle su im ozbiljne primjedbe, dovodi se u pitanje opstanak tih zavoda sa smanjenjem stope izdvajanja po tom osnovu. Klubovi nisu kazali da su protiv ovakvog rješenja, nego žele samo da vide od Vlade FBiH projekcije kako će to izgledati, na koji način će se to odraziti na finansiranje, planove i aktivnosti zavoda za zapošljavanje - rekao je Zaimović.

Osvrnuo se i na porez na dohodak.

- Što se tiče poreza na dohodak, slična zakonska rješenja su pala na Ustavnom sudu u Hrvatskoj. Naime, sada se planira oporezivanje dividende. Imate privredne subjekte koji nisu podizali dividendu, dok su drugi u vrijeme dok ta dividenda nije oporezovana već je povukli. Ovi koji to nisu uradili, sada ako to nakon usvajanja zakona budu htjeli, tada će ta dividenda biti oporezovana sa deset posto. Dakle, radi se samo o par sitnih stvari. Dakle, nijedan od klubova većine nije kazao apriori "mi smo protiv ovog zakona". Najmanje dva kluba su spremna u ovom trenutku da glasaju za ovakve zakone. Treba razriješiti ove dileme. Nema nikakve drame, niti svađe među strankama koje čine parlamentarnu većinu - rekao je Zaimović i zaključio:

Vlada FBiH će morati predočiti detaljne analize

- Onog trenutka kada se riješe dileme oko ova dva zakona, a mislim da će se u toku sljedeće sedmice, da će Vlada FBiH organizirati sastanak sa klubovima koji imaju dileme, koji žele ove projekcije, da ih i prezentira. Da Vlada FBiH pruži detaljne analize svega onoga što je imala kada je pripremala ove zakone. I kada klubovi stranaka daju signal da su spremni podržati takvo rješenje, ili rješenje koje će značiti da Vlada prihvata neki od amandmana da bi ti zakoni prošli, tada ću zakazati nastavak sjednice - rekao je Zaimović.

Dodao je da do sada nijedan od klubova nije problematizirao oporezivanja dobitaka igara na sreću ispod 100 KM.