Izostanak konkretnijih informacija o sadržaju potpisanih dokumenata i njihovom suštinskom značenju rezultirao je njihovim različitim interpretacijama, među kojima su i one kojima se Zajedničko regionalno tržište poistovjećivalo sa takozvanim "mini Šengenom".

VEZANI TEKST - Ministrica Turković potvrdila: BiH se pridružila Zajedničkom regionalnom tržištu i Zelenoj agendi

Međutim, sadržaj dokumenata, koji su u posjedu Faktora, ukazuje da nova inicijativa u okviru Berlinskog procesa, iza koje stoji Brisel, ima mnogo širi kontekst u odnosu na onaj kojim se spekuliralo kada je u pitanju "mini Šengen", te drugačije konotacije u odnosu na one u vezi sa "mini Šengenom".

Zajedničko regionalno tržište je, smatraju u sjedištu Evropske unije (EU), odskočna daska zemljama regiona ka jedinstvenom tržištu EU-a. Regionalna saradnja je, ocijenjeno je u Zagrebačkoj deklaraciji od 6. maja 2020. godine, korak bliže regionu i regionalnim kompanijama unutarnjem tržištu EU-a.

Zajedničko regionalno tržište će biti zasnovano na pravilima EU-a, a smatra se da će doprinijeti stavljanju regiona na mapu za globalne investitore koji žele smanjiti udaljenost od tržišta EU-a i diverzificirati svoje dobavljače, stvarajući tako radna mjesta.

- Ovo veće regionalno tržište biće odskočna daska za kompanije iz zemalja Zapadnog Balkana da se bolje integriraju u evropske lance vrijednosti i ojačaju njihovu konkurentnost na evropskom i globalnom tržištu – navodi se u pratećoj analizi.

U okviru inicijative za regionalnu ekonomsku integraciju je integritan i Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište, koji bi se trebao provesti do kraja 2024. godine. Ovaj plan čine ciljane akcije u četiri ključne oblasti, a to su regionalno trgovinsko područje koje podrazumijeva slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i ljudi, regionalno investiciono područje s ciljem usklađivanja investicione politike sa standardima EU-a, regionalno digitalno područje i regionalno industrijsko i inovaciono područje.

Zemlje Zapadnog Balkana se, navodi se u dokumentu, zalažu za provođenje neophodnih mjera koje će dovesti do rezultata svrstanih u četiri kategorije.

Provođenjem ovih aktivnosti će se nastojati uvesti i primijeniti uzajamno priznavanje certifikata i rezultata ispitivanja industrijskih i poljoprivrednih proizvoda, ovlaštenih ekonomskih operatera, profesionalnih kvalifikacija, licenci u turizmu, odabranih finansijskih usluga i drugih ključnih sektora.

Predviđeno je i uvođenje zelenih traka na graničnima prijelazima sa EU-om, te smanjenje čekanja na graničnim prijelazima na 70 posto trenutnog vremena čekanja, kao i uvođenje slobode kretanja na osnovu ličnih karata u okviru Zapadnog Balkana, što bi, primjera radi, riješilo problem kretanja državljana BiH i Kosova iz jedne u drugu zemlju.

Kroz Regionalno investiciono područje će zemlje regije nastojati osigurati zajedničke nastupe prema stranim investitorima, a planirano je smanjenje troškova roaminga između zemalja zapadnog Balkana i EU-a, te besplatan roaming izmežu zemalja zapadnog Balkana.

Provođenje ovog Akcionog plana izvršit će se u saradnji sa postojećim regionalnim i međunarodnim strukturama, a to su CEFTA sa sjedištem u Briselu i Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) sa sjedištem u Sarajevu.

RCC je zadužen za ukupnu koordinaciju i nadgledanje Akcionog plana u bliskoj saradnji i konsultacijama sa CEFTA-om, koja je zadužena za provođenje trgovinskih akcija.