U prostorijama kabineta direktora KPZ-a Sarajevo jučer je održan zajednički radno-konsultativni sastanak menadžmenta KPZ-a Sarajevo i v. d. upravnika novootvorenog državnog zatvora u Vojkovićima Marka Vujevića.

Sastanku su prisustvovali i Ines Krtalić, šefica kabineta ministra pravde BiH, te Mario Miočević u ime Ministarstva pravde BiH.

Tom prilikom direktor KPZ-a Sarajevo, jedne od najvećih pritvorskih jedinica u BiH, prezentirao je dostignuća nove Uprave od 3. oktobra 2017. godine, gdje je obuhvaćen kompletan sigurnosni sistem, način i okolnosti kontrole postupanja ovlaštenih osoba, kako u segmentu Zatvorske policije tako i tretmana pritvorenih osoba.

Naglašeno je da su postignuti iznimno kvlitetni rezultati koje je Zavod postigao realizacijom i striktnim poštovanjem plana rada proisteklog iz Strategije borbe protiv korupcije, a sve uz kontinuirane kontakte sa Antikorupcionim timom Vlade FBiH te policijskim i sigurnosnim sistemom BiH, FBiH i MUP-a KS.

Također, na sastanku su preliminarno dogovoreni modaliteti saradnje po pitanju načina i okolnosti, te stvaranju plana preuzimanja osoba koje se odlukom Suda BiH nalaze u određenom svojstvu, na izdržavanju kazne zatvora ili mjere pritvora, u prostorijama sarajevskog KPZ-a.

Podsjetimo, Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine potvrdio je, da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta za prvi državni zatvor u BiH, čime je zatvor suštinski stavljen u funkciju.

Grubeša je kazao i da se očekuje da se prvi zatvorenici u državnom zatvoru nađu u maju ili junu sljedeće godine.