Grad Beograd treći put oglasio je prodaju i početnu cijenu nekretnine snizio za još 20 posto.

U prvom javnom pozivu početna cijena bila 27,5 miliona eura, u drugom 21,5 miliona eura.

Rok za podnošenje ponuda je 9. novembar, kada je zakazano i javno nadmetanje, piše novosti.rs.

Da li će iz trećeg pokušaja naći svog kupca centar u kojem je započeo raspad Jugoslavije?

Podsjećamo, 14. vanredni kongres Saveza komunista Jugoslavije (SKJ) održan je od 20. do 22. januara 1990. godine. Na kongresu su učestvovali predstavnici iz svih tadašnjih jugoslovenskih republika i pokrajina, kao i partijski predstavnici JNA. Tadašnji predsjednik Predsjedništva CK SKJ Milan Pančevski iz SR Makedonije.

Na kongresu su prvo u sukob došli srpski i slovenski predstavnici. Prvi su se zalagali za uvođenje sistema "jedan čovjek - jedan glas", tj. za unitarnu Jugoslaviju. Slovenci su, međutim, predlagali konfederaliziranje partije i države. Bit njihovih prijedloga bila je u tome da se uvede politički pluralizam, koji je u stvarnosti zapravo već i postojao jer su u Sloveniji već bili održani izbori za slovenskog predstavnika u saveznom Predsjedništvu, a u Hrvatskoj i Sloveniji bile su u toku pripreme za prve višestranačke izbore za Hrvatski sabor i Skupštinu Slovenije. Potom su zahtijevali da se izbaci iz zakonodavstva odredba o takozvanom verbalnom deliktu, da se zabrani mučenje političkih zatvorenika, kao i politička suđenja. Također su tražili da veze između saveznih jedinica budu drugačije i da sve savezne jedinice budu autonomne i da nadglasavanje postane nemoguće. Svi prijedlozi slovenskog izaslanstva, koje je predvodio Milan Kučan, bili su odbijeni. Istovremeno, srpski su prijedlozi prihvatani većinom glasova.

Poslije dva dana rada i oštrih verbalnih sukoba, predstavnici Slovenskih komunista napustili su 22. januara navečer kongresnu dvoranu centra "Sava", praćeni pljeskom srpskih predstavnika.

Vođa srpske delegacije Slobodan Milošević predložio je da kongres nastavi rad, da se uspostavi novi kvorum koji će kongresu omogućiti donošenje odluka, te da se pređe na glasanje. Tada su i hrvatski predstavnici odlučili napustiti Kongres. Taj je događaj označio kraj vladavine SKJ.

Nakon što su se hrvatskom stavu pridružile delegacije Makedonije i Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Kongresa Momir Bulatović dao je pauzu od 15 minuta, ali do nastavka Kongresa nikada nije ni došlo.

Time je nakon 45 godina prekinuta vladavina SKJ. Ovaj događaj bio je jedan od ključnih u raspadu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.