Prijedlog je to zastupnika Socijaldemokratske partije (SDP) Saše Magazinovića koji traži da se o izmjenama dva zakonska rješenja koja to pitanje tretiraju poslanici izjašnjavaju po hitnom zakonodavnom postupku. Prema proceduri, zastupnici će prvo odlučiti o hitnom postupku, a ukoliko to podrže izjašnjavat će se o suštini izmjena Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Zaposleni u institucijama BiH imaju pravo na novčanu naknadu po osnovu jubilarnih nagrada za vrijeme provedeno na radu. Visina jubilarne nagrade utvrđuje se posebnim aktom Vijeća ministara, a kriterij za utvrđivanje visine naknade je prosječna plaća u BiH i dužina efektivnog radnog staža u bh. institucijama.

Klub zastupnika SDP-a predložio je i amandmane na Ustav BiH, ali je Ustavnopravna komisija odlučila da oni nisu u skladu s Ustavom te će se zastupnici izjašnjavati o takvom negativnom izvještaju komisije.

Amandmanima se predviđa jačanje kapaciteta državnog parlamenta te bi se broj zastupnika u Zastupničkom domu sa sadašnjih 42 uvećao na 87. U Domu naroda umjesto 15 delegata bilo bi njih 21. Amandmani predviđaju i uvođenje predsjednika Bosne i Hercegovine kao i funkciju premijera države.

Zastupnici bi se trebali izjasniti i u prvom čitanju o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača kojeg su predložile zastupnice Borjana Krišto i Darijana Filipović iz HDZ-a, Alma Čolo (SDA), Nada Mladina (SDP) i Edita Đapo (SBB).

Pred zastupnicima je i Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu te 74 izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji bh. institucija.

Dnevnim redom sjednice predviđeno je i razmatranje nekoliko zastupničkih inicijativa od kojih se neke odnose na smanjenje stope poreza na dodatu vrijednost za turizam, ugostiteljstvo i putnički saobraćaj sa 17 na pet posto, potom inicijative kojima se traži redovna informacija o pandemiji te donošenje zakona o korištenju i raspolaganju neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom.