Zastupnici, kako nalažu procedure zbog pandemije koronavirusa, danas na sjednici nose maske i zaštitne rukavice.

Zastupnik Elmedin Konaković predložio je da se moratorij o zapošljavanju u Kantonu Sarajevo koji je izglasala Skupština KS stavi van snage zbog aktuelne situacije sa koronavirusom, kako u određenim sektorima ne bi bilo problema sa obavljanjem redovnih poslova. 

Mirza Čelik, predsjedavajući Skupštine KS kazao je da je ranije dogovoreno na sjednici Kolegija Skupštine da Vlada Kantona Sarajevo napravi zaključak u vezi sa tom inicijativom.

Nenadić je kazao da Vlada KS predlaže stavljenje moratorija van snage zbog alarmantne situacije i potrebe za novim uposlenicima naročito u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Predložio je i da se precizira da se zapošljavanje ne može vršiti bez prethodne saglasnosti Vlade.

Devetnaest zastupnika glasalo je da se moratorij stavi van snage.