Povodom aktuelnih teškoća u koje je radi dugova zapao BHRT, navedenu rezoluciju predložili su zastupnici Sanela Prašović Gadžo i Irfan Čengić pozivajući na deblokadu računa zbog egzistencije 870 radnika BHRT-a i njihovih porodica.

Prašović Gadžo je navela da radnici nisu krivi za nezavidnu aktuelnu poziciju njihove kuće pa deblokadom računa, dodala je, treba učiniti prvi korak ka izlazu iz teškoća.

Uz Rezoluciju je, na prijedlog zastupnika Adisa Arapovića, od federalnih institucija i organa uprave posebnim zaključkom zatraženo da u njihovom djelovanju i aktivnostima na pomoći BHRT-u vode računa da ne ugroze poslovanje Federalne radio-televizije (RTVFBiH).

Nakon ovih odluka, sjednica Zastupničkog doma je prekinuta i nastavak najavljen za srijedu u idućoj sedmici, kada zastupnici treba da se izjasne o predloženom zakonu o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, a prethodno, o mnoštvu amandmana podnesenih na taj tekst.