Operater Krom reciklaža d.o.o. Drvar bio je obavezan da neopasni otpad, odnosno sirovinu, odveze u kompaniju u kojoj bi odmah bila reciklirana, odnosno proizvedena sirovina ili gotov proizvod koji će biti plasiran na domaće ili inozemno tržište.

Ova kompanija je, u procesu dobivanja dozvole, dostavila kompletnu dokumentaciju koja je propisana zakonom i uključuje potpisanu i ovjerenu izjavu da će uvezeni otpad biti korišten za reciklažu, te da neće biti odlagan nigdje na području Federacije BiH.

Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma napominju da je Kanton 10 kompaniji Krom reciklaža d.o.o. Drvar izdao dozvolu za upravljanje otpadom, te da su nadležno kantonalno ministarstvo i inspekcija dužni da vrše kontrolu odlaganja otpada.

Resorno ministarstvo je odmah po saznanju iz medija obavijestilo Federalnu upravu za inspekcijske poslove i zatražilo da hitno reagira i utvrdi da li je riječ o opasnom ili neopasnom otpadu, te da li je otpad lagerovan u skladu sa zakonom, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Mještani Bosanskog Grahova danas su na dva sata blokirali magistralnu prometnicu koja povezuje tu općinu s Drvarom i Livnom.

Prema riječima općinskog načelnika Milorada Gligića, mještani su prometnicu blokirali od 12 do 14 sati zbog informacije da su tri šlepera nepoznatog otpada istovarena u krugu bivše tvornice Borac u Bosanskom Grahovu te je jedan dio tog otpada završio i na lokalnom odlagalištu otpada.

Načelnik Gligić kazao je Feni kako se, po informacijama kojima on raspolaže od ljudi koji su bili na mjestu događaja, uglavnom radi o 200 tona tekstila koji je dovezen iz Italije.

- Općinske vlasti o tome uopće nisu informirane, a nakon što se saznalo za ovo je sam upoznao nadležne kantonalne institucije. Imam informaciju da MUP Livanjskog kantona provodi istragu u vezi ovog događaja te da su poduzeti određeni izvidi prema suvlasnicima objekta bivše tvornice Borac gdje je istovaren otpad - kazao je općinski načelnik.

Prema zadnjim informacijama koje su stigle s terena otpad se ponovo utovara u teretna vozila i odvozi na njemu nepoznatu destinaciju, dodao je načelnik Gligić.