Čišćenjem i uređenjem dijela korita Koševskog potoka pred njegovo ušće u rijeku Miljacku, pored zgrade Općine Centar i Kantona Sarajevo, radnici građevinske firme Grakop okončali su radove na regulaciji, sanaciji i uređenju dijela korita Jagomirskog i Koševskog potoka. 

Projekt zajedničkim sredstvima finansiraju Općina Centar, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Gradska uprava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 360.360 maraka, od čega je Općina Centar izdvojila 50.360 KM, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 300.000 i Gradska uprava 10.000 KM.

U ovoj fazi višegodišnjeg projekta koji ima za cilj sprečavanje poplava tokom kišnih sezona te uljepšavanje ovog dijela grada, duž obale Jagomirskog potoka sa obje strane obale je izgrađeno po dvadeset metara armirano-betonskih potpornih zidova. Tokom izvođenja radova vremenske prilike nisu izvođaču išle na ruku zbog nepristupačnosti terena i klizanja tla usljed velikih padavina, ali su uspjeli okončati radove u planiranom roku od 60 dana. U koritu Koševskog potoka u ulici Svetozara Ćorovića izgrađen novi armirano-betonski potporni zid dužine 90 metara. Na kraju radova je uređeno i očišćeno korito Koševskog potoka cijelom njegovom dužinom. 

Zahvaljujući ovom projektu, koji Općina Centar realizuje godinama, stanovnici u naseljima oko korita Koševskog potoka nemaju problema sa poplavama tokom velikih padavina. Općina Centar je za uređenje i sanaciju korita Koševskog potoka u posljednjih pet godina uložila više od 600.000 maraka, navodi se u saopćenju Općine Centar.