Nakon jednoglasnog usvajanja dnevnog reda predstavnici medija morali su napustiti jednu od sala, nakon čega su izabrani novi predsjednik i potpredsjednik Skupštine.

Najvišim klupskim organom najtrofejnijeg bh. kluba u narendom periodu predsjedavat će Ermin Čengić, novinar i sin bivšeg predsjednika Plavih Hajrudina Čengića.

Za potpredsjednika je izabran Haris Lulić, inače profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.