Neka od njih su koliko ima savjetnika u Ministarstvu po ugovoru o djelu, Čamparinim službenim putovanjima, putnim nalozima...

- Ponovo ću postaviti tri pitanja Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova sa malom izmjenom. Tražim da mi se dostave imena o imenovanim i razriješenim savjetnicima po ugovorima o djelu u kabinetu ministra Aljoše Čampare u posljednje dvije godine, i imena o zaposlenimn državnim službenicima u Ministarstvu u periodu od posljednje dvije godine. Isto pitanje sam postavio na prošloj sjednici, samo što sam tražio podatke, a ne i imena i ministar mi je poslao sve ono što je bilo napisano u izvještaju koji mi ovdje nismo razmatrali jer nije upućen na svim jezicima konstitutivnih naroda u BiH.

A onda mi je u odgovoru kazao da je zaposleno, između ostalog, šestero ljudi po ugovoru o djelu, koji rade u Ministarstvu u posljednje dvije godine na lektorisanju na hrvatski i bosanski jezik zakona i akata koje ministar donese u okviru svojih nadležnosti - govori Zildžić i dodaje:

- Ne znam šta je radilo za prošlu sjednicu ovih šestero ljudi? Ima i dvoje koje se bave PR-om i vozač. Čuj vozač u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova na ugovoru o djelu? S tim u vezi postavljam i moje treće pitanje nadopunjeno i tražim da mi se dostave tačni podaci o službenim putovanjima i sastancima ministra Čampare u posljednje dvije godine sa mjesečnim presjecima pređenih kilometara vozila koje koristi ministar. Kao i broj putnih naloga vozača u kabinetu sa tačno naznačenim brojem kilometara koje je službenim vozilom ostvario vozač.

Zildžić se potom obratio predsjedavajućem Zastupničkog doma FBiH Mirsadu Zaimoviću.

- Predsjedavajući, molim vas napravite urgenciju prema ministru da odgovori zastupniku, predstavniku građana, onako kako traži, a ne da nas dezavuiše. Prošli put sam postavio oba pitanja jer su u medijima izašle informacije da ministar Čampara na mjesto savjetnika imenuje ljude koji zapravo rade za određene portale i pišu informacije. I da isto to radi i sa ljudima u kabinetu kada su u pitanju ugovori o djelu. Želio sam da provjerim da li se radi o tim imenima i da li neke od svojih savjetnika u posljednje dvije godine prebacuje u državne službenike. Znači, treba da razjasnimo tu dilemu, da odgovori predstavniku građana da li je to istina ili nije - kazao je Zildžić.