Advokat Branko Lukić, koji brani Mladića, tražio je da se odloži žalbena sjednica koja je zakazana za 17. i 18. marta zbog Mladićevog lošeg stanja, prenose srbijanski mediji. 

On je naveo i da je sud odbio da se ruski ljekari uključe u liječenje. Lukić je potvrdio da je general veoma loše, da se umara i da ne može da komunicira.

- Smatramo da nije sposoban da prisustvuje. Sud je odbio da se ruski ljekari uključe uz liječenje. Oni su pregledali Mladića, ali im nisu odobrene nikakve invazivne metode kojima bi se došlo do tačnih nalaza. Nisu smjeli ni krv da mu izvade. Ljekari u Hagu im nisu dali da koriste njihov uređaj za EKG - kaže Lukić.

Navodi i da su dostavili falsifikovane rezultate sa snimanja mozga magnetnom rezonancom.

- Izdvojili su sekvence koje pokazuju problem. Oni žele da prikriju da je njegovo zdravlje loše, i zato ne dozvoljavaju pristup nezavisnim ljekarima, već samo onima koje oni plaćaju -  rekao je Lukić.

U martu 2017. godine, Mladićev advokat je tvrdio da se zdravstveno stanje njihovog branjenika "naglo pogoršalo", te su zatražili od Pretresnog vijeća Haškog tribunala da odobri da se optuženi što prije prebaci na pretrage i liječenje u Rusiju. Zahtjev je odbijen. 

Trojica ruskih ljekara-specijalista obišli su Mladića 2015. godine i izjavili da njegov medicinski tretman u Hagu nije najbolji, da u terapiji koja mu je propisana ima propusta i predložili liječenje u ruskim klinikama kako bi se "smanjio rizik neželjenog ishoda". Te konstatacije potvrdilo je troje beogradskih liječnika, koji su proučili nalaze svojih moskovskih kolega.

Uz tu medicinsku argumentaciju, koju su naveli u zahtjevu za privremenu slobodu i liječenje u Rusiji, Mladićevi advokati Branko Lukić i Dragan Ivetić su dodali i jedan diplomatski prilog: Ruska ambasada u Holandiji pisanim putem potvrdila je spremnost svoje zemlje da primi na liječenje optuženog i ispuni sve zahtjeve koje s tim u vezi traži Haški tribunal.

Tužilaštvo je odmah reagiralo ističući da obrana inscenira dramatično stanje kojeg uopće nema, pozivajući se uz to na ljekarske nalaze koji su zastarjeli i neutemeljeni. Stav tužioca je bio da bi zahtjev obrane da se Mladić liječi u Rusiji trebalo odbaciti, tim prije što postoji opasnost od njegovog ponovnog bijega. Tužioci su bili jasni: Mladić ima odgovarajuću medicinsku njegu i u pritvoru i u haškim klinikama, o čemu se i sam pohvalno izrazio.

Haški tribunal 22. novembra 2017. godine proglasio je Mladića krivim za genocid na području Srebrenice 1995. godine i za progon, istrebljivanje, ubistvo, deportaciju, nehumana djela (prisilno premještanje), terorisanje, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca. Mladić je oslobođen krivice po optužbi za genocid u šest opština u BiH 1992. godine. Osuđen je na doživotnu robiju. 

Liječenje u Moskvi tražio je i Slobodan Milošević.  Milošević je kao zastupnik vlastite odbrane na sudskom zasjedanju 20. decembra 2005. godine usmeno zatražio da mu se, zbog kardiovaskularnih problema i visokog krvnog pritiska, preko božićnih i novogodišnjih praznika odobri putovanje u Moskvu radi liječenja u Naučno-medicinskom institutu Bakuljev, kod akademika profesora Bekerijeva. Sudije su odmah odgovorile na takav zahtjev, poručivši mu, da ako želi da ga vijeće uzme za ozbiljno, zahtjev mora podnijeti pismeno i po propisanoj proceduri. To su u Miloševićevo ime učinili njegovi advokati po dužnosti  i pribavili garancije vlade Ruske Federacije da će biti poštovani svi uvjeti Tribunala za boravak i liječenje optuženog u Moskvi.

Pretresno vijeće, pred kojim se sudilo bivšem predsjedniku Srbije po optužnici za ratne zločine na Kosovu, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, odbilo je taj zahtjev 24. februara 2006. U obrazloženju, koje je potpisao predsjedavajući sudija Patrick Robinson, rečeno je da vijeće, i pored garancija ruske vlade i "osobnog obećanja optuženog", nije sigurno da će se on i vratiti u Hag. Uz to, vijeće u zahtjevu nije našlo uvjerljive razloge zbog kojih bi zdravstveni problemi optuženog bili bolje riješeni u Rusiji nego u Holandiji.