Zbog izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preusmjeravanjem na dvosmjerno odvijanje prometa u jednoj traci prema privremenoj prometnoj signalizaciji po sljedećem rasporedu:

Zatvaranje dionice Sarajevo zapad - Tarčin, desna strana (smjer Sarajevo zapad - Tarčin) u vremenu 07.10. u 20:00 sati do 08.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu planiran je servis u tunelima Gaj i Igman.

Zatvaranje dionice Sarajevo zapad - Tarčin, desna strana (smjer Sarajevo zapad - Tarčin) u razdoblju 08.10. u 20:00 sati do 09.10.2019. godine u 06:00 sati te u razdoblju 09.10. u 20:00 sati do 10.10.2019. godine u 06:00 sati. Planiran je servis u tunelima Vis, 25. novembar i Grab.

Zatvaranje dionice Sarajevo zapad - Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin - Lepenica) 10.oktobra u 20:00 sati do 11.10.2019. godine u 06:00 sati, te u razdoblju 14.10. u 20:00 sati do 15.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom razdoblju planiran je servis u tunelima Vis, 25. novembar i Grab koji se nalaze na navedenoj dionici;

Zatvaranje dionice Sarajevo zapad - Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin - Lepenica) 15.10. u 20:00 sati do 16.10.2019. godine u 06:00 sati. Tada je planiran servis u tunelima Igman i Gaj.

Zatvaranje dionice Međugorje - Bijača, desna strana (smjer Međugorje - Bijača) 17.oktobra u 21:00 sat do 18.10.2019. godine u 01:00 sat. U navedenom razdoblju planiran je servis u tunelu Bijela Vlaka.

Zatvaranje dionice Međugorje - Bijača, lijeva strana (smjer Bijača - Međugorje) 18.10.2019. godine od 01:00 - 05:00 sati. Predviđen je servis u tunelu Bijela Vlaka.

Zatvaranje dionice Zenica jug - Lašva, desna strana (smjer Zenica jug - Lašva) 21.10. u 20:00 sati do 22.10.2019. godine u 06:00 sati, te 22.10. u 20:00 sati do 23.10.2019. godine u 06:00 sati. Planiran je servis u tunelu 1. mart.

Zatvaranje dionice Zenica jug - Lašva, lijeva strana (smjer Lašva - Zenica jug) 23.10. u 20:00 sati do 24.10.2019. godine u 06:00 sati, te 24.10. u 20:00 sati do 25.10.2019. godine u 06:00 sati. Planiran je servis u tunelu 1. mart koji se nalazi na navedenoj dionici.

Privremena saobraćajna signalizacija će se postaviti u skladu s Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanju radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba.