Posijana iluzija da je RS entitet samo jednog naroda, dovela je do potpune diskriminacije Bošnjaka, Hrvata i ostalih, praćene već ustaljenom praksom nepoštivanja i neprovodjenja važećih ustavnih i zakonskih normi, navodi u svom saopćenju predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić.

- Najeklatantniji primjer su posljednji objavljeni podaci Ministarstva unutrašnjih poslova bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske, prema kojima je u prošloj godini smanjen broj zaposlenih Bošnjaka i Hrvata u MUP-u RS, dok je istovremeno broj Srba povećan. Prema tim podacima, na kraju 2018. godine broj ukupno zaposlenih u MUP-u RS iznosio je 7.014, od čega Srba 6.541 ili 93,2 posto, što je za 1,7 posto više u odnosu na 2017. godinu, dok je istovremeno smanjen broj zaposlenih Bošnjaka sa 355 na 350, a broj Hrvata sa 70 na 68 zaposlenih – dodaje.

Imajući u vidu navedene, vrlo zabrinjavajuce podatke, neophodno je, kako navodi Zvizdić, ukazati na sljedeće činjenice iz kojih proizilazi očigledna protivustavna diskriminacija Bošnjaka i Hrvata u pogledu zapošljavanja u policijskim strukturama bh. entiteta RS:

- Ustav Bosne i Hercegovine je u članu II stav (4) propisao da je „uživanje prava i sloboda, predviđenim u ovom članu ili u međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovog Ustava, osigurano svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je spol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost s nacionalnom manjinom, imovinom, rođenjem ili drugim statusom.",

- Da prema članu 1. stav (4) Ustava Republike Srpske „Srbi, Bošnjaci i Hrvati, kao konstitutivni narodi, Ostali i građani, ravnopravno i bez diskriminacije učestvuju u vršenju vlasti u Republici Srpskoj",

- Da je Ustav Republike Srpske u članu 97. st. (5) i (6) propisao da će „konstitutivni narodi i grupa Ostalih biti proporcionalno zastupljeni u javnim institucijama u Republici Srpskoj. Kao ustavni princip, takva proporcionalna zastupljenost će se bazirati na popisu iz 1991. godine, dok se Aneks 7 u potpunosti ne sprovede",

- Da član 4. stav (1) Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske jasno propisuje da „struktura policijskih službenika u Ministarstvu treba da odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem popisu".

- Da član 4. stav (1) Zakona o državnim službenicima Republike Srpske glasi da „struktura državnih službenika treba okvirno da odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem popisu stanovništva".

O kakvom beskrupuloznom, neustavnom, protuzakonitom i diskriminatornom postupanju vlasti entiteta RS se radi, najbolje pokazuje plansko nepoštivanje člana 97. Ustava Republike Srpske, prema kojem „proporcionalna zastupljenost u javnim institucijama Republike Srpske treba odgovarati popisu iz 1991. godine, dok se ne sprovede Aneks 7".

-Te 1991. godine dakle, prije masovnog protjerivanja, zločina i genocida nad Bošnjacima, broj Bošnjaka na teritoriji koju danas čini bosanskohercegovački entitet Republika Srpska procentualno je bio veći od 28 posto, što znači da trenutno u MUP-u RS nedostaje oko 23 posto Bošnjaka. Ista situacija nedovoljne zastupljenosti je i sa Hrvatima, kojih je u MUP-u RS trenutno zaposleno manje od 1 posto, a prema popisu iz 1991. godine bilo ih je 9,2 posto na teritoriji današnjeg entiteta RS – navodi Zvizdić.

S druge strane, više od 93 posto Srba, dodaje, je trenutno zaposleno u MUP-u RS, što je preko 12 posto više nego što je bilo Srba u RS prema posljednjem popisu stanovništva i preko 30 posto više nego prema popisu stanovništva iz 1991. godine, koji je potrebno primarno primjenjivati, jer Aneks 7. još uvijek nije kompletiran.

- Ovo su zabrinjavajući podaci koji ukazuju na apsolutnu diskriminaciju Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj, a o kojima dužnosnici RS, kao i nadležne domaće i medjunarodne institucije, a posebno OHR,  "gromoglasno šute". Uz sve navedeno, formira se i jednonacionalni sastav rezervne policije MUP-a RS, koji, po mišljenju stručnjaka predstavlja embrion antiustavnih paravojnih snaga. Zato je vrijeme za buđenje i dosljedno insistiranje na vladavini zakona i međunarodnim pravnim standardima – navodi se u saopćenju.

Zvizdić posebno skreće pažnju na ugroženost Bošnjaka kao konstitutivnog naroda kojima se kontinuirano, i pred očima čitave domaće i medjunarodne javnosti, osporava i čitav niz drugih ljudskih prava i sloboda, među kojima je i ustavno pravo na jezik, što je nedopustiva civilizacijska sramota i zahtijeva hitnu reakciju nadležnih domaćih i međunarodnih institucija.

- Na kraju, o ozbiljnosti sistemske diskriminacije Bošnjaka u entitetu RS najbolje govori podatak iz "Specijalnog izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko-sigurnosnim agencijama u BiH", gdje se navodi da je na kraju 2017. godine bilo samo 18 Bošnjaka uposleno u rukovodećim strukturama MUP-a RS, što predstavlja manje od 3% od ukupnog broja rukovodećih osoba u MUP-u RS. Zbog toga je važno ukazati, ne samo na mizeran broj zaposlenih Bošnjaka u MUP-u RS, već i na status, jer su uglavnom postavljeni na najniže položaje, bez mogućnosti napredovanja u službi, što je dodatna potvrda sistemske diskriminacije od strane vlasti entiteta Republika Srpska. Prema tome, potreban je hitan i jasan stav predstavnika medjunarodne zajednice, kao i da dužnosnici RS prestanu gledati na situaciju u BiH kroz bifokalne naočare, te da poštujemo vladavinu zakona i na  načelu solidarnosti i borbe za pravdu i dostojanstvo svakog čovjeka bez obzira na naciju i vjeru, izgradjujemo našu državu BiH kao društvo mira, stabilnosti, pravde i jednakosti – zaključuje Denis Zvizdić.