- A upravo se u ovakvoj epidemiološkoj, zdravstvenoj i ekonomskoj krizi, koja nije pojedinačno pogodila bh. entitete, nego BiH u cjelini, očekivala vodeća uloga Vijeća ministara koje je moralo biti ključni koordinator urgentnih preventivnih, zdravstvenih i ekonomskih mjera kojima bi Bosna i Hercegovina bila posmatrana kao jedinstven prostor zaštite javnog zdravlja svih građana i ukupne bh. ekonomije - rekao je Zvizdić za Fenu.

Prema njegovim riječima, to se nažalost nije dogodilo, iako je Vijeće ministara BiH imalo dobar primjer u radu Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koje je, sa ministrom sigurnosti Fahrudinom Radončićem na čelu uradilo, te radi kvalitetan i odgovoran posao.

- Zbog toga nije jasno zašto na nivou Vijeća ministara BiH ne postoji i Koordinaciono tijelo za ublažavanje ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom, zašto još nije usvojen set ekonomskih mjera iz nadležnosti institucija BiH i zašto se ne harmoniziraju mjere koje usvajaju niži nivoi vlasti? - naveo je.

- Brojna su pitanja na koja još nemamo razumne odgovore pretočene u konkretne mjere: Zašto VMBiH, odnosno Predsjedništvo BiH još nije usvojilo i u parlamentarnu proceduru uputilo Budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu? Zašto za minimalno naredna tri mjeseca nije prolongirano ili pomjereno plaćanje PDV-a za kraj mjeseca? Zašto se, u koordinaciji sa CBBiH i entitetskim agencijama za bankarstvo, nije spustila stopa obaveznih rezervi za banke i time povećala likvidnost banaka, a time i mogućnost urgentnog plasmana neophodnih finansijskih sredstava pod najpovoljnijim uvjetima? Zašto nisu usvojene urgentne mjere carinske politike koje bi olakšale uvoz neophodnih medicinskih, farmaceutskih i prehrambenih proizvoda? - upitao je.

Zvizdić dalje postavlja pitanja da li je uspostavljen nesmetan protok roba i sirovina neophodnih za funkcioniranje ključnih privrednih grana u BiH, zašto umjesto tzv. entitetskih nabavki, nije uspostavljen državni model efikasnog preuzimanja i distribucije finansijskih sredstava i neophodne opreme koju ćemo dobiti od međunarodnih finansijskih institucija ili evropskih fondova.

- Dakle, čitav je niz pitanja, prijedloga, sugestija i očekivanja ugroženih sektora i privrednih subjekata, na koja nemamo nikakvu konkretnu reakciju sa nivoa Vijeća ministara BiH. Zbog toga ponovo pozivam Vijeće ministara BiH da u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, postupi odgovorno i odmah formira i Koordinaciono tjelo za otklanjanje ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, te da hitno usvoji i realizira set ekonomskih mjera i aktivnosti koje bi primarno omogućile realizaciju usvojenih mjera u cilju zdravstvene zaštite građana, kao i prijeko potrebno očuvanje i postepenu normalizaciju privrednih tokova kako bi zaštitili bh. ekonomiju i sačuvali radna mjesta - zaključio je Zvizdić.