open-navfaktor-logo
search
JU Dom zdravlja KS
Angažman logopeda iznimno važan: Petero od 10 djece ima poteškoće u govoru, ovo su najčešći uzroci
Istraživanja iz 2015. godine pokazuju prisutnost nekog oblika govorno-jezičke patologije kod 50 posto predškolske djece, što znači da od desetero djece, njih petero ima određene govorno-jezičke teškoće, a što opet govori koliko je važan blagovremen angažman logopeda.
14.01.2021. u 08:54
get url
text

Taj posao u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo predano radi logoped i surdoaudiolog Avdo Zec.

Zec ističe da smatra, kao neko ko je stekao višegodišnju praksu pružajući logopedske usluge u obrazovnom, zdravstvenom i nevladinom sektoru, kako je angažman logopeda u svemu nabrojanom postao neophodan.

- Rana intervencija i kontinuiran logopedski tretman je ključ pružanja logopedskih usluga. Uzmete li UN-ovu konvenciju o pravima djeteta, vrlo lahko ćete pronaći mnogostruka opravdanja i potrebu postojanja  naše struke u sistemu zdravstvene zaštite – kaže Zec za Faktor.

Trenutno u JU Dom zdravlja KS 17 logopeda čeka na produženje ugovora, a među njima je i Zec.

- Nas 17 logopeda, koji čekamo produženje ugovora, smo tokom proteklih dvanaest mjeseci u logopedski tretman uključili oko 1.100 korisnika, pružili oko 13.000 logopedskih tretmana i preko 49.000 logopedskih usluga. Ovakva statistika u potpunosti opravdava potrebu za našim kadrom a samim tim i pravo naših korisnika za besplatnim uslugama u okviru svoga zadravstvenog osiguranja. Apsurdno je i pomišljati na to da se svi ovi korisnici prepuste sami sebi i ostanu bez navedenih usluga, ako postoji pravna regulativa koja im to omugućuje besplatno. Budući da smo kolegice i ja često radili opservacije za upise u školu i komisije za kategorizaciju, broj trenutno angažovanih logopeda i nije baš optimalan, ali mislim da trebamo ići korak po korak prema dugoročnom rješenju ovog problema – pojašnjava Zec.

Kaže da u svim organizacionim jedinicama ove javne ustanove u kojima su angažovani logopedi, imaju oko 1.100 korisnika logopedskih usluga, a da taj broj nije mnogo varirao ni tokom pandemije koronavirusa.

- Imamo najmlađe korisnike usluga od jedne godine, zatim djecu školske dobi, mlade ljude od osamnaest i dvadeset godina pa do onih od pedeset i više godina. Najfrekventnija hronološka grupa su, svakako, djeca od pet do deset godina – pojašnjava.

Na pitanje koji su to najčešći problem sa kojima se pacijenti javljaju, Zec odgovara:

- Komunikacijska patologija je zaista različita, gotovo podjednako su zastupljene greške izgovora, odnosno artikulacijski poremećaji kao i jezičke teškoće. Imamo veliki broj djece i mladih u autističnom spektru, korisnika sa Down-sindromom, sa disfluentnostima u govoru, korisnika sa disleksijom i disgrafijom, sa kombinovanim teškoćama te korisnika starije hronološke dobi sa afazijama. Dužina i učestalost  tretmana zavisi od dobi korisnika, vrste i stepena komunikacijskih teškoća i raspoloživosti tretmana. S obzirom na prilično veliki broj korisnika u svakoj oraganizacionoj jedinici, trudili smo se da nemamo liste čekanja te da tretmani traju od 30 do 60 minuta.

Kaže kako uzrok artikulacijskih poremećaja ili grešaka u izgovoru može biti strukturalne prirode kao naprimjer kratak frenulum ili rascjep nepca ili usana.

- Ponekad se radi o nedovoljnoj stimulaciji govora što može biti slučaj kod djece koja su u ranom dobu često hospitalizirana zbog drugih zdravstvenih problema. Također, postojanje pogrešnog govornog uzora ili potpuni nedostatak istog je danas čest slučaj jer su djeca jako često prepuštena jednosmjernoj komunikaciji sa uređajima koji bi trebali biti jednosatna igra a ne cjelodnevni komunikacijski partner - upozorava stručnjak.

Također upozorava da "zloupotreba tehnologije može imati utjecaj na govorno-jezički razvoj i njegovu motoričku komponentu jer su moždani centri za motorno planiranje i govor u neposrednoj blizini. Time je mogućnost pojave govornih teškoća kod djece sa smanjenim šansama za motoričku igru povećana".

- Roditelji trebaju konsultovati logopeda čim posumnjaju na bilo kakvu zakašnjelost u govorno-jezičkom razvoju, i naravno, onda kada ih ljekar ili specijalista nama uputi. Trebamo se riješiti stigme i tereta da dijete dovedemo na skrining govora jer je to smisao rane intervencije. Bolje je dobiti savjet stručnjaka i brzo riješiti problem, nego "čekati da prođe" i napraviti veći – zaključuje logoped Zec.

Podsjećamo iz Doma zdravlja KS upozorili su kako trenutno angažovanim logopedima u ovoj ustanovi ugovori ističu krajem januara, te da je veoma značajno da se njihov angažman nastavi.

Ubrzo nakon upozorenja iz domova zdravlja, iz Ministarstva zdravstva KS istaknuto je kako je održan sastanak sa upravom Zavoda zdravstvenog osiguranja KS kako bi se riješio problem angažmana logopeda.

Naveli su kako JU Dom zdravlja treba da "provede neophodnu zakonsku proceduru i izvrši prijem ove vrste medicinskog kadra".

- Ovim će se definitivno riješiti problem vezan za prekid pružanja ovih usluga i obustavljanje prijema logopeda u JU Dom zdravlja KS, koja je nastupila iz nekih nepoznatih razloga – naveli su prije nekoliko dana iz Ministarstva zdravstva KS.

Iz Doma zdravlja su nam kazali kako saglasnost iz Ministarstva zdravstva još uvijek nije stigla na adresu Doma zdravlja, ali da očekuju da će sigurno biti riješeno.

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.