open-navfaktor-logo
search
Zastupnički dom
BIH će diplomatskim kanalima od SAD-a tražiti informacije o uključenosti Špirića u korupciju
Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su usvojili Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi "Digitalizacija TV signala u BiH" koji je pripremio Ured za reviziju institucija BiH.
03.02.2021. u 22:51
get url
text

Također, usvojen je zaključak kojim Dom traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da u roku od tri mjeseca izvijesti Zastupnički dom PSBiH o planiranim i poduzetim aktivnostima na realizaciji preporuke iz Izvještaja, te da o poduzetim aktivnostima upozna Ured za reviziju institucija BiH.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi "Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH" koji je podnio Ured za reviziju institucija BiH, te zaključak zastupnika Nenada Stevandića (Srpski klub) kojim Dom traži od direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju vakcina protiv koronavirusa primjeni član 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH.

Nije usvojen prijedlog zaključka zastupnika Jasmina Emrića kojim bi Dom tražio da Vijeće ministara BiH hitno stavi van snage zaključak kojim se pozivaju vlasti u Unsko-sanskom kantonu i Gradu Bihaću da bez odgađanja izvrše prihvat i smještaj određenog broja migranata na lokaciji Bira.

Također, nije prihvaćen ni prijedlog Emrića kojim bi Dom zadužio Vijeće ministara da hitno izmjeni odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na način da se briše lokacija Bira u Bihaću, odnosno da se odmah zatvori taj prihvatni centar.

Podršku nije dobio ni Emrićev prijedlog zaključka kojim bi Dom zadužio Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana poduzme sve aktivnosti, postupke i radnje radi zatvaranja privremenog prihvatnog centra lokacije bivše fabrike Miral u Velikoj Kladuši, te izmijeni Odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata.

Usvojen je zaključak zastupnice Naše stranke Mirjane Marinković-Lepić koji nalaže Vijeću ministara BiH da mjesečno dostavlja informacije o stanju u oblasti migracija Zastupničkom domu PSBiH, ali nije prihvaćena Informaciji o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za august 2020. godine koju je podnijelo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Nije prihvaćena inicijativa dopredsjedavajućeg Doma Denisa Zvizdića (SDA) kojom bi Dom zadužio Vijeće ministara BiH da usaglasi s entitetskim vladama revidirani dokument "Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020-2022." i prateći Akcioni plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa i neophodne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći privredi.

Ni Zvizdićeva inicijativa kojom bi Zastupnički dom PSBiH zadužio Vijeće ministara BiH da u što kraćem roku usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period od 2020. do 2024. godine i prateći Akcioni plan, a što je obaveza iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji, nije dobila podršku.

Zastupnici nisu glasali ni za inicijativu Denisa Zvizdića kojom bi Dom zadužio Vijeće ministara BiH u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem BiH radi njegovog usklađivanja s pravnom tečevinom Evropske unije, odnosno Uredbom Evropskog parlamenta i Vijeća, kojom se utvrđuju zahtjevi za akreditiranje i nadzor nad tržištem koji se odnose na stavljanje na tržište različitih proizvoda.

Osim toga, nije podržana inicijativa zastupnika Šemsudina Mehmedovića (SDA) da se u Parlamentarnoj skupštini BiH započne ponovo procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne Bosne i Hercegovine, kao ni Informacija o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa.

Usvojena je inicijativa zastupnika Naše stranke Predraga Kojovića, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta te Aide Baručije (Nezavisni blok) kojom se nalaže Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH otpočnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je predsjedavajući Doma naroda PSBiH Nikola Špirić (Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD) bio uključen u javnu korupciju.

Nije usvojena inicijativa Kojovića, Marinković-Lepić, Arnauta i Baručije kojom bi se zadužilo Vijeće ministara i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama kojim će se uvesti jedinstveni evropski broj za hitne situacije 112, koji predstavlja jedan od važnih elemenata efikasnog sistema zaštite i spašavanja.

Zastupnici su odbacili inicijativu kojom se traži od Vijeća ministara BiH da izdvoji sredstva za pomoć žrtvama zemljotresa u Republici Hrvatskoj u minimalnom iznosu 300.000 KM, kao i inicijativu kojom se traži od Vijeća ministara BiH da izdvoji sredstva za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać u minimalnom iznosu dva miliona KM.

Također, nije prihvaćena inicijativa kojom Zastupnički dom obavezuje Ministarstvo civilnih poslova BiH da iz planiranih sredstava za sport osigura 100.000 KM Rukometnom savezu BiH, a za namjene pripremanja i međunarodnog predstavljanja, i to 70.000 KM budućim ženskim rukometnim selekcijama BiH i 30.000 KM ženskim rukometnim klubovima na ime troškova utakmica na međunarodnom nivou, u okviru takmičenja EHF-a.

Zastupnici su dali saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za 2019. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.