open-navfaktor-logo
search
Zaštita ličnih podataka
Da li smijete mobitelom snimiti saobraćajni prekršaj i snimak dostaviti policiji?
Građani mobitelom mogu snimiti počinjenje saobraćajnog prekršaja i taj snimak dostaviti policiji kako bi se počinilac sankcionisao, ali, prema mišljenju Agencije za zaštitu ličnih podataka, postoji i iznimka te se u jednom slučaju to smatra povredom ličnih podataka. 
05.05.2021. u 09:02
get url
text

- Zakon o zaštiti ličnih podataka je donesen u cilju zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda svih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, naročito prava na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose. Zakon je opći propis koji reguliše obradu i zaštitu ličnih podataka, a primjenjuje se na lične podatke koje obrađuju svi javni organi, fizička i pravna lica, osim ako posebnim zakonom nije propisano drugačije - navodi se u mišljenju Agencije.

Obrada ličnih podataka podrazumijeva bilo koju radnju ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unošenje, organiziranje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjenu, uzimanje, konsultiranje, korištenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje.

U tom smislu, snimanje počinjenja prekršaja privatnim mobilnim telefonom predstavlja obradu ličnih podataka počinioca prekršaja, ukoliko se putem snimka može utvrditi identitet počinioca prekršaja.

Prekršaj, njegova obilježja, sankcije i organi koji su nadležni da postupaju u vezi sa prekršajem, definisani su relevantnim zakonom o prekršajima. Jedino zakonom ovlašteni javni organi mogu utvrditi postojanje prekršaja, te preduzimati potrebne službene radnje u cilju osiguranja dokaza i sankcionisanja počinioca prekršaja.

Kada su u pitanju prekršaji iz oblasti saobraćaja, utvrđivanje i sankcionisanje prekršaja, uglavnom, je u nadležnosti ministarstava unutrašnjih poslova, u skladu sa njihovom teritorijalnom nadležnošću.

- Pod uvjetom iz tačke e) člana 6. Zakona o zaštiti ličnih podataka građani mogu prijaviti počinjenje prekršaja nadležnom organu i dostaviti dokaze kojima raspolažu u vezi sa tim, kao što je snimak saobraćajnog prekršaja napravljen privatnim mobilnim telefonom - navodi se mišljenju.

Objašnjeno je da to podrazumijeva snimke koji su prikupljeni u pojedinačnim slučajevima, a ne da građani namjerno i obimno snimaju, odnosno snimci napravljeni u cilju prijavljivanja što većeg broja počinioca prekršaja i njihovog sankcionisanja, što je zakonska nadležnost ministarstva unutrašnjih poslova.

- Dakle, snimanje počinioca saobraćajnog prekršaja prilikom činjenja prekršajne radnje i dostavljanje takvog snimka nadležnom ministarstvu unutrašnjih poslova na nadležno postupanje predstavlja obradu ličnih podataka počinioca prekršaja, koja je prihvatljiva u slučaju ispunjenja uvjeta iz člana 6. tačka e) Zakona - pojašnjeno je iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.