open-navfaktor-logo
search
"Padaju od posla"
Državni službenici ne mogu stići obaviti radne zadatke, sve više miliona daje se za ugovore o djelu
U odnosu na 2017. godinu izdaci su lani bili veći za million maraka, utvrdili su revizori konstatirajući da se radi o netransparentnom vidu upošljavanja, u nekim slučajevima to traje i čitav niz godina  
03.11.2019. u 17:38
get url
text

Za ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima u institucijama Bosne i Hercegovine u 2018. godini isplaćeno je 6.612.056 KM. Od toga, na ugovore o djelu utrošeno je 4.872.608 KM, a na ugovore o privremenim i povremenim poslovima 1.739.448 KM. U odnosu na 2017. godinu izdaci su veći za 1.030.413 KM.

Navedeno je to, između ostalog, u Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, a koji je objavio Ured za reviziju institucija BiH. U njemu su sadržani glavni nalazi i preporuke iz finansijskih revizija i revizija učinka, kao i glavni nalazi i preporuke iz revizije Izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za prošlu godinu.

- Uvidom u pojedinačne izvještaje institucija uočili smo da su predmetni ugovori u velikom broju institucija zaključeni kontinuirano tokom cijele ili čak niza godina, da se radi o angažmanu prvenstveno na sistematiziranim radnim mjestima te da se vrši kombinacija angažmana putem ugovora o radu i ugovora o djelu. Nadalje, nejasno je utvrđivanje visine naknade kao i transparentnost samog angažmana osoba po ugovorima. Smatramo kako se navedeni ugovori trebaju zaključivati jednokratno, za obavljanje tačno određenog posla definiranog ugovorom, te da isti traje dok se ugovoreno djelo ne izvrši, a ne u kontinuitetu duži niz godina – naveli su revizori.

Kao obrazloženja angažmana osoblja po ugovoru o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima, institucije često navode probleme nedostatka kadrova i nemogućnost upošljavanja u okviru postojećeg unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mjesta.

Kako se dalje navodi, navedeni problemi angažiranja osoblja po ugovorima proizlaze, jednim dijelom, iz nepostojanja jedinstvenih pravila na nivou institucija BiH koji bi definirali potrebu zaključivanja ugovora, poslove za koje se može zaključiti ugovor, transparentnost pri izboru osoblja (javno oglašavanje, uspostavljeni kriteriji, odnosno kvalifikacije osoblja, razlozi zbog kojih netko može biti angažiran po ugovoru itd.), visinu naknade i sva druga pitanja koja karakteriziraju sam pojam ugovora.

- Imajući u vidu da se radi o javnom sektoru i da je posebno "osjetljiva" kategorija upošljavanja putem ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima, budući da isto predstavlja netransparentan vid upošljavanja, mišljenja smo da nadležne institucije trebaju više pažnje posvetiti planiranju, obrazlaganju i odobravanju sredstava za ove namjene – navedeno je u Izvještaju.

Ured za reviziju je ove godine proveo finansijsku reviziju 74 institucije. Za četiri institucije dato je mišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje, dok su dvije institucije dobile mišljenje s rezervom. Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje dobilo je 55 institucija, dok je 12 dobilo čisto pozitivno mišljenje. U jednom slučaju Ured za reviziju se suzdržao od davanja mišljenja.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.