open-navfaktor-logo
search
Vlasništvo Federacije
Federalni revizori nisu obavili reviziju Naftnih terminala Ploče, za šta se izdvaja novac iz budžeta FBiH?
Uposlenicima Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH do danas nije onemogućeno da svoj posao obave u Naftnim terminalima Federacije u Pločama, potvrđeno nam je u Uredu za reviziju institucija u FBiH i dodaju kako se iz budžeta FBiH u kontinuitetu izdvaja novac za rad Terminala, a čiji utrošak i efekti nisu poznati.
22.12.2022. u 07:41
get url
text

Federalni revizori su 10. januara ove godine doživjeli neprijatnosti od Uprave Naftnih terminala Ploče kada im nije dozvoljeno da urade reviziju.

VEZANI TEKST - Zašto su revizori vraćeni neobavljena posla sa Naftnim terminalima Ploče?

Dokumentacija nikada nije dostavljena

- O nastalim okolnostima prilikom pokušaja obavljanja prethodne revizije NTF-a i nedobijanja dokumentacije Ured za reviziju obavijestio je Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju, Vladu Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo u svojstvu skupštinu NTF-a, od kojih je traženo da se poduzmu aktivnosti kako bi se u što skorijem roku mogla obaviti revizija.

FMERI je uputio OTF-u dopis u kojem traži da dostavi kompletnu informaciju o poduzetim aktivnostima, kao i aktivnostima koje namjeravaju poduzeti da bi se izvršila revizija NTF-a - navode nam iz Ureda za reviziju FBiH i dodaju:

- U zaprimljenom odgovoru od OTF-a navedeno je da oni nisu nadležni za tumačenje zakonskih odredbi i da je uprava NTF-a uputila zahtjeve institucijama Republike Hrvatske po pitanju nadležnosti Ureda za reviziju.

S obzirom na to da dokumentacija nije dostavljena, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju je na 29. sjednici održanoj 29.3.2022. godine donijela Zaključak u kojem je tražila od Vlade FBiH, Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH i OTF-a da hitno dostave traženu dokumentaciju najavljene i planirane finansijske revizije NTF-a. Svu traženu dokumentaciju bili su dužni dostaviti Uredu u roku 15 dana od dana prijema Zaključka.

Navode kako dokumentacija nije dostavljena.

Sveobuhvatna informacija na Parlamentu FBiH 

- Pošto u navedenom roku Ured za reviziju i dalje nije zaprimio dokumentaciju, Parlamentarna komisija je na 30. sjednici održanoj 28.4.2022. godine donijela Urgenciju kojom je tražila od Vlade FBiH i OTF-a da u roku od sedam dana od dana zaprimanja urgencije dostavi svu traženu dokumentaciju Uredu za reviziju, te o tome obavijesti Parlamentarnu komisiju.

Međutim, ni po donesenoj Urgenciji Ured za reviziju nije dobio traženu dokumentaciju niti obavještenje od bilo kojih nadležnih institucija, a rokovi po oba Zaključka su istekli, te je Ured za reviziju 16.5.2022. godine donio Zaključak o privremenoj obustavi revizije NTF-a - kažu u Uredu za reviziju FBiH i dodaju:

- Slijedom informacije da je obustavljena revizija, Parlamentarna komisija je na 31. sjednici održanoj 30.5.2022. godine donijela Zaključak kojim traži od Vlade FBiH da za narednu sjednicu Zastupničkog i Doma naroda pripremi sveobuhvatnu informaciju u vezi s najavljenom i privremeno obustavljenom finansijskom revizijom NTF-a, koja će se naći kao tačka dnevnog reda na narednim sjednicama Parlamenta.

Ured za reviziju ne raspolaže informacijama da li se Vlada FBiH očitovala po navedenom zaključku.

Upitali smo da li je za nekorektno ponašanje prema revizorima 10. januara iz Uprave NTF-a iko snosio odgovornost.

Ured nikada nije vršio reviziju NTF-a

- Osim zaključaka Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, Ured nema saznanja o tome da li je ijedna druga nadležna institucija poduzela aktivnosti usljed onemogućavanja obavljanja revizije NTF-a.

Sva dešavanja ukazuju na slabost institucija sistema, koje nisu adekvatno reagovale i omogućile izvršenje revizije Društva koje je u 100 postotno vlasništvu Operatora-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (koje je u 100 postotnom vlasništvu Vlade FBiH), a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nadležno je za praćenje rada i vršenje nadzora nad OTF-om i izvještavanje Vlade FBiH u skladu sa Uredbom o vršenju ovlasti u privredna društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH.

Činjenica je da Ured nikada nije vršio reviziju NTF-a, a da se kontinuirano odobravaju značajna sredstva iz budžeta Federacije BiH (2019, 2020. i 2021. godine) za povećanje osnovnog kapitala ovog privrednog društva, 4.000.000 KM godišnje, putem kapitalnog transfera, čiji utrošak i efekti nisu poznati - ukazuju iz Ureda za reviziju instituacija u FBiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.