open-navfaktor-logo
search
Afera stikeri
IDDEEA: Mitrovićev Pravilnik nezakonit i ekonomski neisplativ
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) ukazivala je još da sam nacrt Pravilnika o registraciji vozila krši pravilnik i zakon, ali to SNSD-ovog ministra Vojina Mitrovića nije spriječilo da ga donese. Agencija je i posebno istakla odredbu Pravilnika, koja se odnosi na oblik i sadržaj stiker naljepnice, a koja je ekonomski neisplativa, neopravdana i nekorisna iz više razloga.
20.09.2022. u 22:21
get url
text

Nakon što je 1. septembra na snagu stupio novi Pravilnik o registraciji vozila, kojeg je ministar prometa i komunikacija BiH Vojin Mitrović samoinicijativno donio, reakcije i krivične prijave su se samo nizale.

VEZANI TEKST - TIBiH prijavio Vojina Mitrovića: Omogućio da se milioni KM od registracije vozila usmjere privatnoj firmi

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) skretala je pažnju da će, tada još nacrt, Pravilnik sadržavati pojedina rješenja, odnosno odredbe koje su suprotne odredbama važećih pravnih propisa, odnosno koje će činiti Pravilnik neprimjenjivim i nezakonitim ako bude sadržavao na taj način predložene odredbe.   

- Odredba člana Pravilnika o registraciji vozila koja se odnosi na nabavku, raspodjelu i personalizaciju stiker naljepnica (član 43) nije u skladu za odredbom člana 8. Zakona o Agenciji. Odredbama navedenog člana Pravilnika utvrđeno je da za poslove nabavke, raspodjele i personalizaciji stiker naljepnica Ministarstvo može ovlastiti stručnu instituciju izabranu putem javnog konkursa, te da je ista dužna uspostaviti funkcionalan sistem obavljanja poslova nabavke, raspodjele i personalizacije stiker naljepnica - kazali su iz IDDEEA-e za Faktor te dodali da je Agencija stvarno nadležna u skladu sa odredbama Zakona o Agenciji i to: 

-  Odredbom člana 8. stav (1) tačke b), c) i c) da vrši nabavku, skladištenje, personalizaciju, kontrolu kvaliteta i transport identifikacionih dokumenata za potrebe nadležnih organa Bosne i Hercegovine, da tehnički dizajnira i formira evidencije definisane zakonom, da održava baze podataka, upravlja bazama podataka i informacionih sistema putem kojih se pristupa navedenim evidencijama;

-  Odredbom člana 8. stav (2) tačka e) da vrši personalizaciju i tehničku obradu dokumenata za registraciju vozila,

-  Odredbom člana stav (3) tačka e) da vodi evidenciju o registrovanim vozilima na nivou BiH.

Agencija ukazuje i na odredbu člana 22. Zakona o upravi BiH, koja između ostalog propisuje da se institucijama s javnim ovlaštenjima može zakonom povjeriti obavljanje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti organa uprave, iz čega proizilazi da je odredba člana 43. Pravilnika nezakonita jer se predviđa davanje ovih poslova putem javnog konkursa stručnoj instituciji - pravnom licu.

- Odredbom člana 22. Zakona o upravi BiH definirana procedura povjeravanja javnih ovlaštenja u konkretnom slučaju stručnoj instituciji i izričito određuje da se to može povjeriti samo ZAKONOM. U konkretnom slučaju Ministarstvo poslove vezano za stikere to pokušava uraditi odredama navedenog pravilnika, a koji je akt niže pravne snage. Zbog gore navedenih razloga i činjenice da se nadležnost utvrđena zakonom ne može mijenjati Agencija je predlagala brisanje ovog člana - ističu iz IDDEEA-e.

VEZANI TEKST - Pandurević o spornim stikerima: Hoćemo li darivati po devet KM za "sina konsultanta"?

Agencija je i posebno istakla odredbu člana 23. Pravilnika, koja se odnosi na oblik i sadržaj stiker naljepnice, a koja je ekonomski neisplativa, neopravdana i nekorisna iz više razloga.

- Tehnički je veoma zahtjevna implementacija. Veliki broj nadležnih organa u Bosni i Hercegovini je već uveo stacionirane kamere koje vrše prepoznavanje registarskih tablica i automatsku provjeru, između ostalog i to da li je vozilo registrovano ili ne. Imajući u vidu da bi se putem stiker naljepnice sa RFID čipom vršila ista funkcija kao i putem kamera, postavlja se pitanje opravdanosti uvođenje ove tehnologije. Uvođenje ove tehnologije podrazumijevalo bi velika dodatna ulaganja u stacioniranu i mobilnu tehnologiju za čitanje, što implicira i veoma dug period tehničkih priprema za implementaciju i početak primjene tehnologije. Radi se o veoma skupoj tehnologiji, jer je omjer uloženih sredstava i koristi koje će dobiti nadležni organi u BiH drastično nesrazmjeran u korist troškova koji bi se morali napraviti uvođenjem ove tehnologije. Dakle, benefiti koji bi eventualno imali nadležni organi u Bosni i Hercegovini su minorni i zanemarivi u odnosu na visinu sredstava koje je potrebno uložiti. Ni jedna zemlja u okruženju, niti jedna zemlja članica Evropske Unije nije implementirala ovaj sistem, što je dovoljan razlog da se i u Bosni i Hercegovini ne treba razmišljati o uvođenju navedena tehnologije - naglašavaju iz IDDEEA-e.

VEZANI TEKST - Oglasio se i ministar Mitrović o spornim stikerima pri registraciji i krivičnoj prijavi protiv njega

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini propisuje da bliže odredbe o postupku i načinu registracije vozila, izgledu i sadržaju privremene potvrde o registraciji, potvrde o registraciji, potvrde o vlasništvu vozila, stiker naljepnice i registarskih tablica, o izgledu međunarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama, obliku, boji, sadržaju, vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica, pravilnikom propisuje ministar, u saradnji s organom nadležnim za unutrašnje poslove, a na osnovu koje proizilazi da Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine nije ovlašteno da utvrđuje način vođenja centralne i lokalne elektonske evidencije o vozilima. 

- Postupak načina vođenja evidencija o registrovanim vozilima propisan je slijedećim odredbama:

-  Odredbom člana 9. stav  (9). ZOBS utvrđena je definicija centralne evidencije koja glasi; "centralni registar je evidencija o svim vozačima i vozilima  a bliže odredbe o sadržaju i načinu vođenja centralnog registra pravilnikom propisuje Agencija";

-  Odredbom člana 207. stav (1). ZOBS propisano je da motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju da budu registrovana, o čemu se vodi evidencija, u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka;

-  Zakon o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka objavljen je u ("Službenom glasniku BiH" 56/08. - u daljem tekstu: Zakon o Agenciji);

-  Odredbom člana 25. stav (1) Zakona o Agenciji propisano da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 16/02, 32/07 i 44/07);

-  Odredbom člana 8. stava (3) tačke f) Zakona o Agenciji je propisano je da Agencija vodi evidenciju registracije motornih vozila i dokumenata za registraciju.

U skladu sa gore navedenim odredbama ZOBS i Zakona o Agenciji pouzdano se može zaključiti da je Agencija isključivo nadležna Agencija za vođenje centralne evidencije i da je stupanjen na snagu Zakona o Agenciji prestao da važi Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka - kazali su nam iz IDDEEA.

Sadržaj evidencija i načinu vođenja, način pristupa evidencijama  i razmjeni podataka propisani su podzakonskim aktima koji su doneseni na osnovu člana 23. Zakona o Agenciji, i to Pravilnikom o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 35/09, 55/15) i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencija ("Službeni glasnik BiH", broj 55/15).

- U skladu sa navedenim odredbama ZOBS i Zakona o Agenciji pouzdano se može zaključiti da predmet regulisanja Pravilnika nije   način vođenja centralne i lokalne elektronske evidencije o vozilima, da je Agencija isključivo nadležna Agencija za vođenje centralne evidencije i da je Zakonom o Agenciji i podzakonskim aktima donesenim na osnovu istog utvrđen naziv evidencije, način i postupak vođenja evidencije, podaci i dr., te da ne bi trebao da bude definisan Pravilnikom o registraciji vozila. Na sve naprijed navedeno, kao i na niz nelogičnosti vezanih za Pravilnik o registraciji vozila Agencija je u više navrata skretala pažnju Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine - rekli su iz IDDEEA za Faktor. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.