open-navfaktor-logo
search
Skupština KS
Imenovana Vlada Kantona Sarajevo
Imenovana je nova Vlada Kantona Sarajevo. Novi premijer Kantona Sarajevo je Edin Forto (Naša stranka).
05.01.2021. u 16:05
get url
text

Admir Katica (Narod i pravda) ministar je unutrašnjih poslova KS, Adnan Delić (Narod i pravda), ministar privrede KS, Adnan Šteta (SDP) ministar saobraćaja, Davor Čičić (SDP), ministar finansija, Enver Hadžiahmetović (Narod i pravda), ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zašite okoliša, Haris Vranić (SDP), ministar zdravstva, Ivana Prvulović (Narod i pravda), ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Lejla Brčić (Naša stranka), ministrica pravde i uprave, Melika Husić-Mehmedović (kandidatkinja Kluba samostalnih zastupnika), ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Naida Hota-Muminović (Narod i pravda), ministrica za odgoj i obrazovanje, Omer Osmanović (Narod i pravda), ministar za boračka pitanja i Samir Avdić (Narod i pravda), ministar kulture i sporta KS.

Za imenovanje nove Vlade glasala su 23 zastupnika, protiv je bilo šest zastupnika, a suzdržanih šest zastupnika.

Edin Forto rođen je 1972. godine u Sarajevu. Bio je direktor NEXE grupe. Prije toga je radio kao politički konsultant u New Yorku. Završio je Drugu gimnaziju u Sarajevu, a zatim University of North Carolina at Chapel Hill School of Journalism and Mass Communication, smjer Advertising, te Columbia University School of International and Public Affairs, smjer International Finance and Business. Biran je za zastupnika u Skupštini KS 2014. i 2018. godine te je bio i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije iz reda Ostalih u mandatu 2014. - 2018. godine. Godine 2018. imenovan je na poziciju premijera KS. Nakon smjene Vlade Šestorke radio je kao politički direktor Naše stranke. Govori engleski, a poznaje i njemački jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

Admir Katica rođen je 1975. godine. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka, a magistrirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Završio je i Londonsku školu za odnose s javnošću LSPR te Media centar Sarajevo i Centar za strateško komuniciranje London. Usavršavao se u odnosima s javnošću i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Austrije. Stručno usavršavanje imao je i na Policijskoj akademiji Baton Rouge, Univerzitet Louisiana te pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Zadnji radni angažman imao je na poziciji šefa Kabineta Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. U Vladi Šestorke također je bio ministar unutrašnjih poslova. Govori engleski jezik.

Adnan Delić rođen je 1985. godine u Doboju. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu završio je 2016. godine. Dvije godine kasnije bio je polaznik referentnog integratorskog workshopa Adizes Southeast Europe, a od 2019. pohađa ALP - Adizes Leadership Program. Posjeduje bogato radno iskustvo u realnom sektoru. Od 2008. do 2009. godine bio je prodajni predstavnik firme Andrea & Giovanni. U istoj firmi radio je od 2010. do 2017. godine. U periodu od 2017. do kraja 2018. godine, u jednoj od najreprezentativnijih bosanskohercegovačkih IT kompanija Imtec d.o.o., obnašao je funkciju pomoćnika generalnog menadžera. U istoj kompaniji, u periodu od 2018. do 2020. godine, bio je direktor marketinga. Osnivač je i predsjednik sportske asocijacije Fair Play te osnivač i predsjednik Upravnog odbora udruženja Dobro.ba, čiji je osnovni cilj pokazati humanost na djelu. Govori engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

Adnan Šteta rođen je 1980. godine u Mostaru. Ekspert je iz oblasti ekonomije s velikim iskustvom u segmentu kriznog menadžmenta i prodaje. Kao konsultant je radio s velikim svjetskim konsultantskim kućama, kao što su McKinsey & Company i Horn & Company gdje je radio na projektu spajanja Konzuma i Mercatora nakon što je Agrokor preuzeo Mercator i implementaciji category management procesa u Bosni i Hercegovini. Šteta je proveo jedanaest godina kao uposlenik Agrokorovog koncerna gdje je obavljao poslove direktora društva Velpro d.o.o. Sarajevo kao i izvršnog direktora i člana uprave Konzum d.o.o. Sarajevo BiH. Prije prelaska u Agrokorov koncern, obavljao je poslove voditelja maloprodaje za bosanskohercegovačku kompaniju Drvopromet d.o.o. Sarajevo kao i za talijanski brend Pitarello. Svoju radnu karijeru je započeo 1999. godine u italijanskoj humanitarnoj organizaciji Luciano Lamma gdje je bio voditelj programa i projekata te organizacije, kao što je održavanje kontakata sa svim domovima za nezbrinutu djecu u Bosni i Hercegovini. Šteta je trenutno član Uprave i direktor maloprodaje, nabave i marketinga jedne od najvećih naftnih kompanija u BiH društva Hifa Petrol d.o.o Sarajevo. U Vladi Šestorke također je obnašao funkciju ministra saobraćaja. Oženjen je i otac je jednog djeteta.

Davor Čičić rođen je u Sarajevu 1979. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2006. godine. Certificirani je računovođa. Radio je za firme članice Merkur grupe Slovenija, kakve su Intermerkur Nova d.o.o. te Mersteel d.o.o., obje smještene u Sarajevu. Nakon tog iskustva, zapošljava se u sarajevskom Kiseljaku u kojem je obnašao različite funkcije, a posljednja je direktor društva. Govori engleski jezik.

Enver Hadžiahmetović rođen je 1964. godine u Sarajevu. U Sarajevu je, na Mašinskom fakultetu, i diplomirao 1991. godine. Posljednji radni angažman imao je na poziciji generalnog direktora u KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Prije toga bio je direktor Javnog preduzeća Komunalno u Brezi. Obnašao je i niz drugih odgovornih funkcija: zamjenik ministra prometa i komunikacija ZDK; šef Odjela kriminalističke policije u MUP-u ZDK; menadžer za ljudske resurse i sigurnost u firmi Atom Holding iz Dubaija na projektu proširenja časnog harema u Meki; u Glavnom uredu Granične policije BiH u Sarajevu bio je inspektor za sigurnost aerodroma, načelnik operativno-komunikacijskog centra, šef Odsjeka za međunarodnu saradnju i obuku te samostalni inspektor za unutrašnju kontrolu. Obavljao je i niz drugih poslova. Poznaje engleski, njemački i turski jezik.

Haris Vranić rođen je 1965. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine. Na istom fakultetu je i magistrirao i doktorirao. Radio je na "Klinik Dardenne" na Odjelu za anesteziju i reanimaciju, zatim na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na Klinici za vaskularnu hirurgiju, na Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Klinike Ludwigsburg u Njemačkoj kao Facharzt - nastavna baza Univerziteta Heidelberg, trenutno je angažiran kao vanredni profesor Medicinskog fakulteta SSST Univerziteta gdje je i prodekan za nastavu te šef Katedre za hirurgiju. Od 2020. godine zaposlenik je Opće bolnice "Prim. Dr Abdulah Nakaš". Objavio je 30 radova u indeksiranim časopisima, tri dijagnostičko-terapeutska vodiča, tri monografije i dva udžbenika. Predsjednik je Udruženja vaskularnih hirurga u BiH te član Ljekarske komore Savezne pokrajine Baden-Wurtemberg, Evropskog udruženja vaskularnih i endovaskularnih hirurga i Evropskog udruženja perkutanih kardiovaskularnih intervencionista. U agresiji na BiH od maja 1992. godine bio je ljekar pri Vojnoj policiji, a od oktobra iste godine pripadnik Armije BiH kao ljekar u sanitetu 102 Mbrg Prvog korpusa ARBiH. Govori engleski i njemački jezik. Stalni je sudski vještak iz oblasti medicine. Oženjen je i otac dvoje djece.

Ivana Prvulović rođena je 1984. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godine gdje trenutno treba i da magistrira. Osim formalnog obrazovanja, znanje je sticala i na brojnim stručnim edukacijama, konferencijama i obukama. Iza nje je preko 13 godina rada u struci. Od 2016. upisana je u Imenik Advokatske komore FBiH, a prije nego što je počela raditi kao advokatica, bila je zastupnica za patente, saradnica na zaštiti prava industrijskog vlasništva u Agenciji za zaštitu industrijske svojine, sekretarka u Državnoj komisiji za granicu BiH te asistentica za marketing i promociju u Proeventu. Govori engleski i španski, a ima osnovna znanja iz njemačkog, talijanskog i turskog.

Lejla Brčić rođena je 1981. godine u Tuzli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2009. godine ima položen pravosudni ispit. Radila je kao pravnica u sektoru predškolskog obrazovanja, finansija (MF Prizma) i zdravstva (Zavod zdravstvenog osiguranja KS). Bila je kandidatkinja Naše stranke za načelnicu Općine Novi Grad Sarajevo na lokalnim izborima 2016. godine. Već je jednom obnašala funkciju ministrice pravde KS, od kraja 2018. do početka 2020. Govori engleski jezik. Lejla je udata i majka je jednog djeteta.

Melika Husić-Mehmedović rođena je u Sarajevu 1979. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002. godine. Magistrirala je u Zagrebu, a doktorsku disertaciju odbranila je 2009. također na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gdje je stekla i zvanje redovne profesorice. Od 2007. do 2010. bila je direktorica Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Autorica je i koautorica brojnih stručnih i naučnih radova te dobitnica brojnih individualnih i kolektivnih internacionalnih nagrada i priznanja iz oblasti komunikacija i marketinga. Govori engleski, talijanski i njemački jezik.

Naida Hota-Muminović rođena je 1981. godine u Sarajevu. U Sarajevu je diplomirala na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta te na Pravnom fakultetu. Trenutno pohađa postdiplomski studij na Odsjeku za menadžment Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Profesorsku karijeru počela je u Bošnjačkoj gimnaziji gdje je posljednjih pet godina bila i direktorica. Učesnica je brojnih seminara i konferencija o temama iz struke. Također, bila je i članica Komisije za izradu teksta Nacrta zakona o srednjem obrazovanju KS. Prevoditeljica je djela "Čitanje muslimanskog uma", autora Hasana Hathouta. Osim engleskog, govori i njemački jezik. Udata je i majka je dvoje djece.

Omer Osmanović rođen je 1968. godine. Diplomirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu 2011. godine. Na istom fakultetu odbranio je i doktorsku disertaciju 2019. godine. Najveći dio radnog iskustva stekao je u polju sigurnosti, gdje je radio na obezbjeđenju ličnosti i objekata te kao specijalni policajac. Kandidatura za poziciju ministra za boračka pitanja zatiče ga na poziciji direktora firme TEH d.o.o. Sarajevo. Za vojne zasluge u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. dobio je odlikovanje "Srebrena policijska zvijezda". Dobitnik je i nagrade "Franklin Award" za posebne zasluge tokom rada u Ambasadi SAD-a u BiH, koja mu je uručena u ime Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Poznaje engleski jezik.

Samir Avdić rođen je 1967. godine u Sarajevu. Magistar je menadžmenta u sportu, a obrazovanje je stekao na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu. Iza sebe ima bogatu sportsku karijeru. Kad je o klupskom sportu riječ, prošao je sve etape razvoja, od pionira do seniora u KK Bosna, a igrao je i za španske i turske klubove. Kad je riječ o nastupima za reprezentaciju, sa juniorskom reprezentacijom Jugoslavije osvojio je zlatne medalje na prvenstvu Balkana, Evrope i svijeta, a sa A košarkaškom reprezentacijom Jugoslavije osvojio je zlatnu medalju na prvenstvu Balkana. Imao je i 55 nastupa za košarkašku reprezentaciju BiH. Radno iskustvo sticao je na menadžerskim i trenerskim pozicijama u sportu (košarci), a njegov širi socijalni angažman vidljiv je kroz humanitarni rad preko organizacije Dobro.ba čiji je jedan od osnivača. Aktivno govori engleski, španski i turski jezik.

Nakon cjelodnevne rasprave i primjedbi na ekspoze mandatara Edina Forte, zastupnici su izglasali novu Vladu.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.