open-navfaktor-logo
search
Zornić smijenjen
Izbor direktora Toplana: Ko će biti najbolji na konkursu, aktuelni v. d. ili neko drugi
S obzirom na to da je ovo preduzeće po raspodjeli vlasti pripalo SDP-u, tako je i smijenjeni Zornić bio član te stranke, a aktuelni vršilac dužnosti direktora još je član i na osnovu toga je i imenovan na tu poziciju
31.10.2019. u 16:35
get url
text

Kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo raspisalo je konkurs za izbor i imenovanje direktora ovog preduzeća, nakon što je smijenjen direktor Enver Zornić i na njegovo mjesto imenovan vršilac dužnosti direktora Berin Alagić.

Kako se navodi u konkursu, mandat direktora je četiri godine.

A kandidat pored općih uvjeta, da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, da je zdravstveno sposoban, da je državljanin BiH, da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošću u upravi pet godina od dana pravosnažnosti presude, uključujući vrijeme zatvorske kazne, da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti uprave, da ne vrši funkciju predsjednika ili člana nadzornog odbora i uprave drugog privrednog društva ili institucije, da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik koji obavlja javne funkcije u institucijama vlasti, da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili otpušten iz privrednog subjekta na osnovu povrede obaveza iz radnog odnosa u periodu od tri godine od dana objavljivanja konkursa, da se na kandidata ne odnosi član IX Ustava BiH, da ne vrši funkciju u političkoj stranci, da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova za koje kandidat konkuriše, da je prošao ili da se obaveže da će proći stručno usavršavanje u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, treba da ispunjava i posebne uvjete.

Posebni uvjeti koje treba da ispunjava budući direktor KJKP Toplane su: visoka stručna sprema (VSS -240 ECTS bodova), mašinske, elektrostruke, pravnog, ekonomskog ili društvenog smjera, pet godina radnog staža sa fakultetskom diplomom, od čega tri godine na rukovodećim radnim mjestima.

U okviru prijave kandidat treba da ponudi program rada i razvoja preduzeća, te da ima organizacione i komunikacijske sposobnosti uz poznavanje djelatnosti Preduzeća.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

S obzirom na to da je ovo preduzeće po raspodjeli vlasti pripalo SDP-u, tako je i smijenjeni Zornić bio član te stranke, a aktuelni vršilac dužnosti direktora još je član i na osnovu toga je i imenovan na tu poziciju.

A za vjerovati je i da će sve uvjete ispunjavati i najbolji na konkursu, kao i u svim dosadašnjim slučajevima u kantonalnim  preduzećima, biti upravo aktuelni vršilac dužnosti.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.