open-navfaktor-logo
search
Naziru li se poboljšanja
Kako će Zavod zdravstvenog osiguranja KS utrošiti skoro pola milijarde KM
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dobio je na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo svoj do sada najveći budžet u iznosu od 499.273.449 KM.
21.04.2022. u 07:53
get url
text

Usvojena je i Odluka o izvršenju finansijskog plana za 2022. godinu.

Za finansiranje primarne zdravstvene zaštite planirana su sredstva u iznosu od 119.137.015 KM.

Od tog iznosa između ostalih Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo dobit će 79.808.000 KM, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS 13.464.000 KM, a Stomatološki fakultet sa klinikama 4.704.000 KM.

Za pružanje usluga porodične medicine u privatnim zdravstvenim ustanovama planirana su sredstva u iznosu od 400 hiljada KM, što je za 50.000 manje od planiranih sredstava u 2021. godini.

VEZANI TEKST - Usvojen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS od skoro pola milijarde KM, gdje ide novac

Sredstva za konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu planirana su u iznosu od 8.505.000 KM što je više za oko 3,7 miliona KM u odnosu na 2021. godinu.

Milion KM planiran je za finansiranje usluga potpomognute oplodnje kao i prošle godine.

Za provođenje programa za finansiranje, dijagnostike i liječenja teško oboljele djece planirana su sredstva u iznosu od 800.000 KM što je na nivou planiranih sredstava iz prethodne godine.

Za finansiranje lijekova planirana su sredstva u iznosu od 94.536.000 KM. Po osnovu naknade za uslugu izdavanja lijekova na recept u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 10.500.000 KM. Zavod zdravstvenog osiguranja KS plaća naknadu po receptu u iznosu od 1,90 KM. A kako je navedeno u narednom periodu je za očekivati povećanje broja recepata zbog proširenja liste lijekova.

Za naknadu dežurnim apotekama izdvaja se 3.036.000 KM što je 22 posto više u odnosu na 2021. godinu, a s obzirom na to da su JU Apoteke Sarajevo organizovale dežurne apoteke na dvije nove lokacije, sa čime se broj apoteka dežurnih povećao sa devet na 11. Naknada za dežurstvo povećana je za 552.000 KM.

Povećan je i iznos za sanitetski materijal za inzulin, a što je u korelaciji sa rastućim brojem inzuloovisnih pacijenata i načinom doziranja inzulina. Planirana sredstva u 2022. godini su 1.650.000 KM.

VEZANI TEKST - Trebaju li u KS još dvije dežurne apoteke, štima li se novac "našoj direktorici"

Izdvaja se i pola miliona KM kao pomoć u nabavci lijekova koji nisu dio liste lijekova u KS.

Za finansiranje bolničke zdravstvene zaštite planirana su sredstva u iznosu od 207.740.000 KM, od čega 148.069.000 Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, 47.084.000 Javnoj ustanovi Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", 4.854.000 JU Psihijatrijska bolnica KS, Zavodu za tranfuzijsku medicinu FBiH 4.503.000 KM i JU Zavod za bolesti ovisnosti KS 3.116.000 KM.

Za troškove liječenja van kantona i entiteta planiran je iznosod 400.000 KM, a na osnovu historijskog praćenja realizacije ovih troškova.

Za liječenje u inostranstvu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.420.000 KM što je za 53,7 posto više u odnosu na plan iz prethodne godine.

Dio planiranih sredstava u iznosu od 600.000 KM realizirat će se za pomoć u plaćanju troškova liječenja osiguranih osoba kada se liječenje nije moglo obaviti u zemlji, a nivo realizovanih sredstava direktno zavisi od iskazanih zahtjeva osiguranika za liječenjem u inostranstvu.

VEZANI TEKST - NIPotizmi na djelu: "Naša direktorica, baš sam dobra s njom, antibiotike dobijem bez recepta"

Dio planiranih sredstava u iznosu od 3.820.000 KM usmjerit će se za finansiranje troškova zdravstvene zaštite u inostranstvu koja je nastala na temelju provođenja ugovora o socijalnom osiguranju koje je BiH potpisala sa drugim zemljama, a Zavod prema tim ugovorima ima obavezu plaćanja naknade za zdravstveno osiguranje naših građana stalno nastanjenih u inostranstvu i po tom osnovu planiran je najveći dio sredstava u iznosu od 3.470.000 KM.

Za održavanje informacionog sistema planirano je 1.876.900 KM.

Sredstva za tekuće rezerve iznose 3.003.911 KM a koristit će se za nepredviđene namjene za koje u Finansijskom planu nisu planirana sredstva ili za namjena za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Odluku o raspodjeli ovih sredstava donosi Upravni odbor Zavoda.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.