- Da li je tačno da ste odbili uključenje drugih apoteka u sistem dežurstva i ako ste odbili da mi date obrazloženje. Kako je sada moguće da se plaća dežurstvo plaćeno iz sredstava ZZO-a za dvije dodatne dežurne apoteke kada znamo da imamo u općinama kao što je Novo Sarajevo već dvije apoteke dežurne, zašto otvarati i treću apoteku. Koji je stav Zavoda zdravstvenog osiguranja i koji je vaš stav, direktorice, po pitanju broja dežurnih apoteka. Da li smatrate da je trenutni broj apoteka dovoljan ili nije i da li je potrebno izdvojiti pola miliona ili 552.000 KM za još dvije dodatne apoteke u općinama gdje imamo već dežurne apoteke, a u općini kao što je Trnovo nema nijedne dežurne apoteke – pitala je Biščević-Tokić, te nastavila:

VEZANI TEKST - Biščević-Tokić: "Trojka" dovela KS u stanje da se umjesto na recept, lijekovi uzimaju na člansku karticu NiP-a

- Kako, direktorice, pravdate ovo povećanje i da li je Zavod stava da navedeni posao ne mogu raditi druge apoteke izuzev Apoteka Sarajevo, da li ste raspisali tender ili javni poziv kada ste uračunali ovakvo dizanje cijena za apoteke? Da li je osnovni razlog da ste finansijski na štetu osiguranika Zavoda poboljšavali sliku Apoteka Sarajevo i njene direktorice koju međusobno nazivamo "naša direktorica". Da li je tačno da je stvarna kalkulacija neophodnih troškova u vezi s dežurstvom za potrebe stanovnika KS manja od iznosa 2 miliona KM, a već sad dajemo Apotekama tranšu više od tri miliona KM. Ko će odgovarati direktorice za trošenje više od milion KM sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za dodatna dežurstva koja očito nisu potrebna u KS.

I zastupnik Sead Milavica pitao je da li je baš sad potrebno da budu još dvije dežurne apoteke ili se može nastaviti kao što je do sada bilo, sa postojećim brojem apoteka koje su dežurne u KS.

Zastupnica Bilsena Šahman javila se za riječ kazavši da nije potrebno ni trenutnih devet dežurnih apoteka, a ne još dodatne dvije.

VEZANI TEKST - NIPotizmi na djelu: "Naša direktorica, baš sam dobra s njom, antibiotike dobijem bez recepta"

Podsjećamo, Skupština KS danas na hitnoj sjednici razmatra Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Prijedlog odluke o izvršenju finansijskog plana za 2022. godinu.

Faktor je u posjedu dokumentacije u kojoj ministar Vranić 1. decembra 2021. godine šalje direktorici Zavoda Hajdarević mišljenje da je potrebno uvećati sredstva za dodatne dvije dežurne apoteke.

- U budžetu treba planirati isti iznos po apoteci kao i za svaku dežurnu apoteku, a što je po vašim navodima 23.000 KM mjesečno po apoteci - naveo je Vranić tada. 

Međutim, 9. februara Vranić odgovarajući direktorici Hajdarević na upit o odobravanju dežurstava privatnih apoteka navodi da "se ni jednom zahtjevu nije udovoljilo i da su sve apoteke obaviještene da na području KS, pored već postojećih 9 dežurnih apoteka nema potrebe za organizovanjem dodatnih dežurstava".

Danas je odgovarajući na pitanja zastupnika Vranić kazao da će napraviti reviziju da vide da li su potrebne te apoteke. 

- Ako vi smatrate da Zagreb ima pet na milion stanovnika onda ćemo mi gledati da Sarajevo ima tri jer imamo u pola manje stanovnika, nema potrebe. Pa ćemo svi kao Skupština i Ministarstvo reći građanima sad ćeš sa Dobrinje ići do Bistrika. Nije nikakav problem. Dobit ćemo novi saobraćaj i bit će bolji prijevoz - kazao je Vranić.