open-navfaktor-logo
search
Revizorski izvještaj
Kako je Vlada FBiH trošila budžet u protekloj godini
Revizijom je utvrđeno da se neprofitne organizacije značajnim dijelom finansiraju iz sredstava budžeta FBiH, koji u određenim slučajevima čine više od 50 posto ukupnih prihoda navedenih organizacija
14.06.2019. u 19:00
get url
text

Veliki broj zaključaka Vlade Federacije BiH donesenih u 2018. godini, čak 86 posto, kao i prethodnih godina, ne sadrži prijedloge konkretnih mjera, radne zadatke za federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave, kao ni rokove za izvršavanje istih - zaključak je federalnih revizora koji su analizirali rad Federalne vlade u protekloj godini.

U Izvještaju o finansijskoj reviziji Vlade FBiH za 2018. godinu koji je objavio Ured za reviziju institucija u FBiH navodi se i nekoliko primjera zaključaka Vlade koji su, prema ocjeni revizora, uglavnom ostali "mrtvo slovo na papiru", odnosno koji su doneseni bez određenog roka izvršenja.

Među njima su zaključak kojim se usvaja Informacija o provedbi Strategije za borbu protiv korupcije FBiH 2016-2019. i insistira na provedbi aktivnosti predlaganja izmjena pravnog okvira kojim se uređuje sukob interesa u organima vlasti FBiH i ostalih zakona iz ove oblasti; Zaključak kojim se zadužuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da izradi informacioni sistem sa web portalom poslovnih zona u FBiH i pravne propise iz ove oblasti; Zaključak Vlade kojim se zadužuju Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da pronađu adekvatno rješenje po pitanju postojeće kolizije važećih odredaba o obavezi plaćanja poreza na dobit privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Zaključak kojim se zadužuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pripremi tendersku dokumentaciju i provede proceduru javnih nabavki za izbor izvođača izrade Strateške studije...

- Sredstva rezerve ili interventna sredstva planirana programima utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera raspoređuju se na osnovu odluka ministara, po pojedinačnim zahtjevima potencijalnih korisnika, najvećim dijelom bez javnog poziva i bez utvrđenih kriterija za raspodjelu. S obzirom na to da interventna sredstva imaju karakter rezerve, a kako ministri ista raspoređuju krajnjim korisnicima, uglavnom bez primjene kriterija, može se zaključiti da je ovakav način raspodjele sredstava kroz programe utroška sredstava i Zakon o izvršavanju Budžeta FBiH ministrima dao veće pravo nego što je to predviđeno Zakonom o budžetima u FBiH- stoji u revizorskom izvještaju.

Revizijom je također utvrđeno da se neprofitne organizacije značajnim dijelom finansiraju iz sredstava budžeta FBiH, koji u određenim slučajevima čine preko 50 posto ukupnih prihoda navedenih organizacija, "te se ne može potvrditi opravdanost i osnovanost finansiranja neprofitnih organizacija iz budžetskih sredstava".

- Nije jasno definisan način izvještavanja o utrošku sredstava transfera, što za posljedicu ima različite izvještaje. Posebno ističemo da nije propisano ni utvrđivanje, odnosno procjena efekata koji su postignuti utrošenim sredstvima, a koji bi trebali biti jedan od osnovnih kriterija prilikom planiranja sredstava transfera za narednu godinu, u smislu utvrđivanja visine i namjene sredstava – naglašavaju revizori.

VEZANI TEKSTVlada FBiH u 2018. finansirala političke stranke sa četiri miliona KM, evo ko je dobio najviše

U izvještaju je istaknuto i da su obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih presuda i izvršnih rješenja na posljednjem mjestu prioriteta izvršavanja Budžeta FBiH uprkos tome što čine značajan iznos obaveza Federacije koji se dodatno uvećava za sudske troškove i troškove zateznih kamata.

- S obzirom na iznos ovih sredstava, datum nastanka glavnog duga i odgovornost Federalnog pravobranilaštva i Vlade FBiH za veći broj izgubljenih sudskih sporova, ne može se potvrditi opravdanost svrstavanja ovih obaveza u zadnji red prioriteta u izvršavanju Budžeta u FBiH – stoji u izvještaju.

Novac iz tekuće rezerve Vlade FBiH, u ukupnom iznosu od 240.000 KM, dodijeljen je Akademiji nauka i umjetnosti BiH (110.000), Sveučilištu u Mostaru (80.000) i Univerzitetu "Džemal Bijedić" Mostar (50.000) bez zaključenih ugovora sa tim institucijama, utvrdili su revizori:

- S obzirom na naprijed navedeno konstatujemo da su se sredstva tekuće rezerve odobravala bez unaprijed utvrđene svrhe finansiranja, kao i da ne postoji obaveza podnošenja izvještaja o utrošku sredstava, zbog čega ne možemo potvrditi način odobravanja sredstava, kao i da će se izvršiti nadzor nad namjenskim utroškom sredstava jer nije ni definisano za koje namjene su ista odobrena.

Ministarstvima i drugim federalnim upravnim organima iz tekuće rezerve Vlade FBiH odobrena su sredstva, za različite namjene, u ukupnom iznosu od 3.395.893 KM.

- Prema naprijed navedenom konstatujemo da se tekuća rezerva odobravala i za finansiranje izdataka i rashoda koji nisu nepredviđeni ili se nisu mogli predvidjeti pri planiranju budžeta, što nije u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu i zbog čega ne možemo potvrditi da je u svim slučajevima opravdano izdvajanje sredstava tekuće rezerve - piše u izvještaju.

Navodi se i da je dio korisnika novca iz tekuće rezerve federalnog premijera i dva zamjenika premijera dostavio izvještaje bez prateće dokumentacije na osnovu koje bi se potvrdio namjenski utrošak sredstava, a dio korisnika nije dostavio izvještaj, iako im je upućen zahtjev za to.

Dio izvještaja posvećen je i troškovima službenih telefona ministara.

- Zaključkom Vlade FBiH iz 2015. godine, utvrđeno je pravo korištenja službenih telefona i mjesečni iznosi troškova i to za rukovodioce federalnih organa uprave i upravnih organizacija do 150 KM, rukovodeće državne službenike, državne službenike i namještenike do 50 KM, dok su članovima Vlade FBiH i sekretaru Vlade FBiH, odobreni troškovi službenog telefona bez ograničenja. Iako su Procedurama utvrđena ograničenja za premijera i sekretara, Vlada FBiH nije utvrdila ograničenja troškova za mobilne telefone za ministre u Vladi FBiH koji i dalje imaju pravo na ove troškove bez ograničenja – stoji u izvještaju.

Za bruto plaće, naknade plaća i doprinose u Vladi FBiH u 2018. utrošeno je 3.419.665 KM. Naknade troškova zaposlenih realizovane su u iznosu od 380.953 KM, a izdaci po osnovu ugovora o djelu realizirani su u neto iznosu od 147.473 KM, od čega je najveći dio novca (110.063 KM) utrošen na angažman spoljnih saradnika Vlade.

Kompletan revizorski izvještaj o radu Vlade FBiH možete pročitati OVDJE

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.