open-navfaktor-logo
search
Revizija FBiH
Komisije i ugovori o djelu "pojeli" 2,8 miliona KM: Zaposlenik ministarstva u odborima zaradio 31.530 KM
Institucije vlasti Federacije Bosne i Hercegovine su u prošloj godini, kada je pandemija koronavirusa "pokosila" firme i građane, za rad u raznim komisijama i na ugovore o djelu potrošile više od 2,8 miliona KM.
03.06.2021. u 07:58
get url
text
Vlada FBiH, Parlament FBiH
Vlada FBiH, Parlament FBiH

Ovi podaci vidljivi su iz 19 revizorskih izvještaja o načinu rada i trošenja budžetskog novca u 2020. godini, koje je objavio Ured za reviziju institucija u FBiH.

VEZANI TEKST - Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva FBiH: Ko je dobio novac, a otpuštao radnike

Institucije, odnosno ministarstva, Vlada, Parlament i uredi predsjednika i potpredsjednika FBiH su, prema izvještajima, potrošile, između ostalog, i skoro 214.000 KM na putovanja, kao i najmanje 61.000 KM na reprezentaciju.

Frapantan je podatak federalnih revizora da je jedan zaposlenik Ministarstva prostornog uređenja FBiH, na čijem je čelu Josip Martić (HDZ BiH), u 2020. godini, mimo plaća, naplatio 27.200 KM naknada za rad u odborima i komisijama, a drugi je naplatio čak 31.530 KM naknada. Ovo je daleko više od iznosa koji su dobili za plaće za godinu dana.

Ukupno je po osnovu ugovora o djelu i za rad u stručnim odborima i komisijama Ministarstva prostornog uređenja FBiH u prošloj godini isplaćeno 502.710 KM.

- Iako su stručni odbori i komisije formirane na osnovu posebnih propisa i Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe, skrećemo pažnju na to da su imenovani zaposlenici, a radi se o poslovima i zadacima koji su u nadležnosti Ministarstva. Uvidom u zapisnike komisija i stručnih odbora utvrdili smo da su se poslovi obavljali i u toku radnog vremena, a za pojedine se nismo mogli uvjeriti da su obavljeni izvan redovnog radnog vremena. U odborima i komisijama angažovano je 30 zaposlenika (pojedini u tri do sedam komisija i odbora). Ističemo da se, od ukupnog iznosa isplaćenih naknada, na dva zaposlenika odnosi 58.730 KM (27.200 KM i 31.530 KM), čije su neto plaće na godišnjem nivou iznosile 24.951 KM i 25.023 KM – piše u revizorskom izvještaju.

Dio revizorskog izvještaja za Ministarstvo prostornog uređenja FBiH

No ovo nije jedini slučaj izuzetno visokih primanja državnih službenika samo po osnovu rada u komisijama. Tako je, kako navode revizori, u 2020. godini šefica Odsjeka za normativno-pravne poslove Ministarstva zdravstva FBiH na osnovu rada u komisijama ostvarila ukupna primanja u neto iznosu od 16.980 KM, dok je za redovan rad ostvarila neto plaću u iznosu od 18.818 KM.

- Isto tako, savjetnica ministra za poslove farmaceutike je za rad u komisijama u 2020. godini ostvarila ukupna primanja u neto iznosu od 14.730 KM, dok je za redovan rad ostvarila neto plaću u iznosu od 28.972 KM. Konstatujemo da značajna nepopunjenost sistematizovanih radnih mjesta i članstvo zaposlenih u velikom broju komisija može imati uticaja na kvalitetno i efikasno obavljanje radnih poslova i zadataka – stoji u revizorskom izvještaju za Ministarstvo zdravstva FBiH na čijem je čelu Vjekoslav Mandić (HDZ BiH).

Ovo je omogućeno jer nije ograničen broj komisija u kojim službenici mogu učestvovati kao ni maksimalan iznos naknade koju mogu dobiti za godinu dana.

Izdaci za rad u komisijama u 2020. godini, prema zvještaju za Ministarstvo zdravstva, iznosili su 426.446 KM.

Dio revizorskog izvještaja za Ministarstvo zdravstva FBiH

Za rad komisija Ministarstvo pravde je potrošilo 289.651 KM, a federalni revizori su doveli u pitanje način imenovanja članova pojedinih komisija.

- Konstatujemo da Ministarstvo nije donijelo interne akte kojima je uređen postupak odabira i imenovanje članova komisija za polaganje stručnog upravnog ispita, pravosudnog ispita, ispita za stalne sudske tumače i vještake. Pored ovoga, nije nam prezentirana dokumentacija koja dokazuje na koji način je vršen izbor članova komisija, zbog čega ne možemo potvrditi da je njihov izbor vršen na transparentan način – navedeno je u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Revizori su skoro svima zamjerili jer za rad u komisijama nisu obračunati pripadajući porezi i doprinosi u skladu sa važećim propisima.

Što se tiče drugih izdataka, interesantno je da je za finansiranje rada klubova zastupnika i delegata u Parlamentu FBiH dato 34.294 KM, a dio tog novca, odnosno skoro 4.200 KM, klubovi zastupnika su potrošili na poklone, što nije bilo opravdano.

Kada su u pitanju ugovori o djelu, institucije su ih sklapale i za poslove vozača (Parlament FBiH), pripremu saopćenja (Ministarstvo prostornog uređenja), za rukovanje kopir aparatima (Ministarstvo prometa i komunikacija)...

VEZANI TEKST - Ministarstvo Edite Đapo dalo novac i firmama koje su otpustile radnike, među njima i Avaz d.o.o.

Revizori su napomenuli da su za provođenje revizije boračkih prava sklopljeni ugovori sa 49 osoba, na šta je potrošeno 413.815 KM. Jedna od zamjerki revizora je što je za medijske promocije, pripreme izjava u medijima i druge poslove koji se ne odnose na troškove provođenja revizije potrošeno 23.750 KM.

Kada je u pitanju reprezentacija, najveći iznos potrošili su uredi predsjednika i dva potpredsjednika FBiH (31.711 KM), te Parlament FBiH (17.933 KM).

Tekuća rezerva Vlade FBiH se u pojedinim slučajevima odobravala i za finansiranje izdataka i rashoda koji nisu hitni i nepredviđeni i koji su se mogli predvidjeti pri planiranju budžeta.

Među takvim je odobravanje 150.000 KM Ministarstvu pravde za naknade za rad komisija za oktobar, novembar i decembar, te 3.500 KM Uredu predsjednika FBiH Marinka Čavare za izmirenje obaveza na naknadama troškova za decembarsku plaću.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.