open-navfaktor-logo
search
Pitali smo
Kontroliše li Ministarstvo rada Fond za profesionalnu rehabilitaciju, šta se tamo dešava?
Upravni odbor Fonda za profesionalanu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH još nije uskladio Statut Fonda sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH iako mu je to naložila Vlada Federacije BiH. Bez te izmjene Statuta ne može biti imenovan direktor Fonda, odnosno, ne može se dobiti prethodna saglasnost Federalne vlade za imenovanje.
01.05.2022. u 07:48
get url
text

Zbog toga se godinama na čelu Fonda, koji raspolaže sa milionima KM, nalazi vršilac dužnosti direktora, a kojeg bira Upravni odbor i to iz reda zaposlenika.

"Vlada je donijela drugi zaključak" 

Isplaćivanje bonusa na plaću i kada to nije u skladu sa Pravilnikom u radu, isplata regresa uposlenicima koji su dva puta viši od propisanih, nabavka kancelarijskog namještaja, računarske opreme, goriva bez adekvatno provedenog postupka nabavke, samo su neke od zamjerki federalnih revizora koje se mogu vidjeti u Izvještaja o finansijskoj reviziji Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2020. godinu. 

VEZANI TEKST - U Fondu za profesionalnu rehabilitaciju direktorska plaća od 6.800 KM, regresi, bonusi...

- Statut Fonda je od osnivanja Fonda usklađivan uz saglasnost Vlade FBiH dva puta. U posljednje vrijeme pojavila se inicijativa, koju nije iniciralo resorno ministarstvo, da se Statut Fonda uskladi i sa Zakonom o ministarskim i vladinim imenovanjima i to samo u dijelu koji se tiče izbora direktora i vršioca dužnosti direktora.

Upravni odbor Fonda postupio je po zaključku Vlade FBiH od 21.10.2021 i ponudio rješenje, ali je Vlada FBiH donijela drugi zaključak kojim se traži dodatno usklađivanje koje se odnosi na imenovanje v. d. direktora.

Trenutno su u toku konsultacije kako prevladati objektivan problem. Također, treba voditi računa o potrebi usklađivanja statuta i drugih javnih ustanova kojima je osnivač FBiH, kako bi se izbjegla situacija različitih praksi - navodi nam Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike.

Potvrdio je da za postavljanje direktora Fonda treba prethodna saglasnost Vlade FBiH.

Upitali smo, s obzirom na to da Statut nije izmijenjen, ko bira vršioca dužnosti direktora i na osnovu kojih referenci.

Mjesečni uvid u poslovanje 

- Nakon isteka mandata direktoru Fonda, Upravni odbor Fonda je u skladu sa svojom nadležnošću raspisao Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora, ali imajući u vidu činjenicu da je za imenovanje potrebna prethodna saglasnost Vlade FBiH, te da ista nije data, Upravni odbor Fonda imenuje v. d. iz reda stručnih zaposlenika Fonda, a u skladu sa odredbom člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama i odredbom člana 21 Statuta Fonda - pojašnjava Drljača.

Odgovorio je i na pitanje koliko često Ministarstvo na čijem je čelu kontroliše rad Fonda s obzirom na to da su federalni revizori našli niz zamjerki u radu Fonda za 2020.

- Ministarstvo u principu ima mjesečni uvid u poslovanje Fonda, posebno u periodu od 2019. do sada. Redovno dobijamo izvještaje o radu, konsultacije su redovne, a što se tiče nadzora nad zakonitošću rada i općih akata Fonda, Ministarstvo ga radi po procijenjenoj potrebi. Upravo prije mjesec dana dostavili smo Fondu nalaze izvršenog nadzora u 2021. i naravno očekujemo da naše preporuke budu razmotrene i ugrađene u provedbena akta Fonda. Ranijih godina ovaj nadzor je rađen nekoliko puta - odgovara Drljača.

Osvrnuo se i na revizorski izvještaj.

Preporuke za popravljanje manjkavosti 

- Što se tiče nalaza federalnih revizora za 2020, Ministarstvo je zadovoljno jer izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda za 2020. je ocijenjeno pozitivno, uz preporuke za popravljanje uočenih manjkavosti u provedbenim aktima Fonda. U toku je donošenje izmjena svih pravilnika Fonda u skladu sa preporukama federalnih revizora.

Ovaj posao je u ingerenciji UO Fonda, a prema našim spoznajama posao se privodi kraju i svi budući konkursi za dodjelu stimulansa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom provodit će se po pravilnicima u koje će biti ugrađene one preporuke koje budu zaista doprinosile većoj transparentnosti procesa - naveo je Drljača. 

VEZANI TEKST - Kratina: Imenovanje Julardžije za direktora Fonda problematično, hoće li ga Vlada FBiH podržati?

Na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH predsjednica Kluba zastupnika DF Alma Kratina je ukazala da se među kandidatima za novog direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom nalazi i Ekrem Julardžija protiv kojeg se vodi istraga.

- Da li će na saglasnost Vlade FBiH, a nakon intervjua sa kandidatima i odlukom Komisije, da je prvorangirani kandidat za mjesto direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ekrem Julardžija, utjecati činjenica da se radi o osobi protiv koje se, kao i njegovih saradnika iz firme Apel-promet već dvije godine vodi istraga Tužilaštva SBK zbog zloupotreba poticaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom - pitala je Kratina.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.