open-navfaktor-logo
search
O revizorskom izvještaju
Ministarstvo prometa FBiH o "domaćinskom odnosu" prema novcu građana, nisu odgovorni za građenje
Federalni revizori su u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija utvrdili da kapitalni transferi za izgradnju autocesta i brzih cesta nisu planirani u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH. Navedeno je da je budžetom FBiH za prošlu godinu odobreno 135 miliona KM, a realizovano svega 37.106.251 KM.
19.12.2022. u 07:40
get url
text

U Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kažu kako je prema Zakonu o cestama u Federaciji BiH upravljanje autocesta i brzih cesta u nadležnosti JP Autoceste FBiH Mostar, a magistralnih cesta JP Ceste Federacije BiH Sarajevo.

VEZANI TEKST - Kako je za izgradnju autocesta i brzih cesta od odobrenih 135 miliona iskorišteno samo 37 miliona KM?

Zakonske nadležnosti ministarstva 

- Dakle, sve poslove upravljanja, građenja, rekonstrukcije, održavanja i zaštite autocesta i magistralnih cesta obavljaju upravitelji JP Autoceste FBiH i JP Ceste FBiH.

Projekti koji su odobreni za izgradnju autocesta i brzih cesta u 2021. godini utvrđeni su u usvojenoj Transportnoj strategiji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016-2030. godina od 24.3.2017. koja je usvojena u Parlamentu FBiH i Vijeću ministara BiH.

Na temelju navedene strateške i zakonske obaveze, strategijom utvrđeni projekti su predloženi, a iznosi za realizaciju su planirani na osnovu dostavljenih pisanih planova odgovornih implementatora JP Autoceste FBiH i JP Ceste FBiH za 2021. godinu - navode iz Ministarstva i dodaju:

- Sve poslove u vezi sa izradom projektne dokumentacije, eksproprijacijom nekretnina, kao i izvođenje radova na projektima vrše JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo.

Ukazuju kako Ministarstvo nema zakonsku nadležnost za upravljanje cestama, odnosno za realizaciju projekata na terenu.

- Ministarstvo je Program utroška sredstava sačinilo na osnovu prijedloga koje su dostavili implementatori projekata, odnosno upravitelji cesta u čijoj nadležnosti je upravljanje, izgradnja i sanacija cesta. Međutim, Ministarstvo nije vodilo računa o spremnosti projekata za realizaciju, u smislu da se sredstva za realizaciju ovog kapitalnog transfera planiraju na osnovu procjene radova i usluga koji će se i realno izvršiti u posmatranom periodu planiranja - naveli su u Izvještaju federalni revizori.

Iz Ministarstva pojašnjavaju kako su osigurali striktno namjenski utrošak novca.

Potpuna kontrola i namjenski utrošak novca

- Poštujući preporuke Ureda za reviziju institucija FBiH Ministarstvo je osiguralo striktno namjenski utrošak odobrenih sredstava u smislu da se sredstva investiraju tek po izvršenim radovima / uslugama i nakon dostave dokaza o izvršenim radovima / uslugama (zahtjev za sredstva, potpisan ugovor za radove / usluge i ovjeren račun ili privremena situacija za radove ili usluge).

Zahvaljujući ovakvoj metodologiji osigurana je potpuna kontrola i namjenski utrošak odobrenih sredstava jer se plaća samo ono što je stvarno izvršeno i dokazano računima - navode iz Ministarstva i dodaju:

- Na ovaj način je i omogućen "domaćinski odnos" prema budžetskim sredstvima na način da se plati samo ono što je stvarno urađeno, a neutrošena sredstva ostaju na namjenskom računu JRT-a (Jedinstveni račun trezora) u okviru budžeta FBiH. Također, sve radove i usluge izvode isključivo domaća građevinska i prateća preduzeća, tako da se kroz ovaj program direktno pomaže domaćoj privredi.

Šta sve nije urađeno

U finansijskom izvještaju federalnih revizora stoji kako izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje - prolaz kroz poslovnu zonu Vitez koja je planirana u iznosu od 12.000.000 KM, nije realizovana jer nije zaključen niti jedan sporazum o eksproprijaciji koja je planirana u iznosu od 2.000.000 KM, dok je za građevinske radove i nadzor planirano 10.000.000 KM.

Izgradnja poddionice Šićki Brod - Đurđevik na trasi ceste Tuzla - Sarajevo planirana je u iznosu od 20.000.000 KM, a realizovano je 1.308.900 KM. Za projektovanje i eksproprijaciju planirano je 9.200.000 KM, što je samo djelimično realizovano, dok je za građevinske radove i nadzor planirano 10.800.000 KM.

Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup - Buča Potok - Pofalići - Velešići - Bentbaša planirana je u iznosu od 6.000.000 KM. Za studiju izvodljivosti, projektovanje i reviziju planirano je 3.450.000 KM od čega je realizovano 205.704 KM, dok eksproprijacija za koju je planirano 3.450.000 KM, nije izvršena.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.