open-navfaktor-logo
search
Skupština
Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu 971.375.034 KM
U Budžetu nisu uvršteni razgraničeni prihodi iz 2019. godine koji će biti poznati nakon izrade završnog računa Budžeta KS za 2019. godinu
12.11.2019. u 09:25
get url
text

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo će na sjednici najavljenoj za 19. novembra ove godine, razmatrati Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, a koji iznosi 971.375.034 KM.

Budžet za 2020. godinu, kako je navedeno, poredeći ukupne planirane prihode i primitke je manji za 7,99 posto u odnosu na usvojene Izmjene i dopune Budžeta KS za 2019. godinu.

Ali se Vlada KS odlučila za povećanje prihodovne strane budžeta u djelu finansiranja (domaće zaduživanje) u iznosu od 58.455.000 KM iz kojih će se finansirati kapitalni projekti.

Neporezni prihodi (prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine, naknade i takse, prihodi od sopstvenih djelatnosti i neplanirane uplate kao i novčane kazne) planirani su u iznosu od 114.665.466 KM.

U Budžetu nisu uvršteni razgraničeni prihodi iz 2019. godine koji će biti poznati nakon izrade završnog računa Budžeta KS za 2019. godinu.

Također su ukinuti namjenski prihodi Kantonalne uprave za šumarstvo - naknade za općekorisne funkcije šuma utvrđene kantonalnim propisima koje su u 2019.godine iznosile 9.604.166 KM od čega su 4.424.066 KM razgraničeni prihodi po ovom osnovu iz ranijih godina.

Ministarstvu finansija od Univerziteta u Sarajevu dostavljeni su projicirani umanjeni prihodi UNSA koje ta institucija ostvaruje od prvog i drugog ciklusa i ostalih aktivnosti definisanih Zakonom a koji su u odnosu na 2019.godine manji za 10,9 miliona KM.

No, Vlada KS ipak nije umanjila gornje granice rashoda za organizacione jedinice UNSA i rashodi su planirani u ukupnom iznosu na nivou Izmjena i dopuna Budžeta KS za 2019.godinu.

Odluka o neumanjivanju sredstava za UNSA uticala je na maji iznos planiranih sredstava iz izvora 10-budžetska sredstva za kapitalne projekte Kantona Sarajevo.

Navedeno je i to da Kanton Sarajevo trenutno servisira obaveze na osnovu 30 ugovora o kreditu. Kod ino kredita radi se o podpozajmljivanju, primarni kredit preuzela je BiH i FBiH i prenijela ga na nivo Kantona.

Za kredite domaćih banaka, realizovanih tokom 2012., 2014., 2015., 2016. i 2019. godine vršeno je direktno zaduživanje, a putem aukcije obveznica u 2017. i 2019. godini Kanton Sarajevo se zadužio u iznosu od 27.046.000 KM.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.