open-navfaktor-logo
search
Hitna sjednica
Ovo je svih 15 zaključaka koje je usvojila Skupština KS o poboljšanju sigurnosti saobraćaja
Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo posvećena unapređenju sigurnosti saobraćaja na području KS održana je danas, a usvojeno je ukupno 15 zaključaka.
09.06.2023. u 22:56
get url
text
Sjednica Skupštine KS
Sjednica Skupštine KS

VEZANI TEKST - Usvojeni zaključci Kluba SDA: Skupština KS zatražila od Vlade FBiH hitne izmjene i dopune Krivičnog zakona

Kako je saopćeno, sjednica je održana nakon nedavne tragične smrti Azre Spahić u saobraćajnoj nesreći koju je izazvao vozač koji je od ranije poznat policiji zbog brojnih saobraćajnih prekršaja.

- Nakon obimne diskusije, brojnih prijedloga i incijativa svih političkih subjekata, Skupština je jednoglasno usvojila niz zaključaka koji će u narednom periodu biti smjernice djelovanje izvršne i zakonodavne vlasti u unapređenju i poboljšanju sigurnosti u saobraćaju u KS, a koje prenosimo u integralnoj formi.

1.Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS za vršenje pojačanih preventivnih i represivnih mjera koje se ogledaju u sljedećem: - povećan broj policijskih službenika na terenu kroz angažman novoprimljenih 195 policijskih službenika, - povećan broj mobilnih radara, - pojačan rad jedinice interventne policije i jedinice za sigurnost saobraćaja na terenu, - pojačan rad vozilima "presretačima", - povećan broj patrola u periodu od 19 sati do 7 sati na najfrekventnijim raskrsnicama u gradu, - nastavak primjene smjernica o poboljšanju sigurnosti u saobraćaju u Kantonu Sarajevo i implementaciji Akcionog plana za prevenciju krađe putničkih motornih vozila koji podrazumijeva i postavljanje video nadzora, te prevencija povreda u saobraćaju, - raspisivanje novog konkursa za prijem novih 250 policijskih službenika.

2. Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da Vladi Kantona Sarajevo dostavi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i regulativom EU.

3. Zadužuje se Vlada KS da inicira hitne sastanke s nadležnim organima na nivou BiH i i FBiH na temu sigurnosti u saobraćaju, te izmjena postojeće zakonske regulative.

4. Vlada KS će nakon okončanja zakonom predviđenih procedura uspostaviti sistem adaptivnog upravljanja saobraćajem koji podrazumijeva uspostavu video nadzora na saobraćajnicama u KS.

5. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo na hitnu relaizaciju mjera iz Studije o identifikaciji opasnih mjesta i dionica na primarnoj mreži saobraćajnica u KS, kao i da formira komisiju koja će preispitati opću vidljivost na značajnim saobraćajnicama s ciljem unapređenje i poboljšanja sigurnosti učesnika u saobraćaju.

6. Vlada je zadužena da donese Program prevencije i suzbijanja zlouopotrebe narkotika s posebnim fokusom na kontrolu učesnika u saobraćaju, uz što hitniju nabavku testova na prisustvo narkotika u krvi vozača.

7. Skupština KS poziva zakonodavnu i izvršnu vlast FBiH i BiH da u što kraćem roku pokrenu aktivnosti izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnost saobraćaja na putevima u BiH, Zakona o prekršajima FBiH, Krivičnog zakona FBiH, te poreznih propisa koji će omogućiti primjenu instituta prinudne naplate neplaćenih novčanih kazni i drugih relevantnih zakona i podzakonskih akata u smislu uvođenja rada za opće dobro na slobodi, kao instituta kažnjavanja i ponovne javne edukacija povratnika u kršenju zakonskih odredbi u cilju unapređenja sigurnosti učesnika u saobraćaju i adekvatnog sankcionisanja.

8. Skupština KS tražio od Vlade FBiH da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi hitne izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH na način da inkriminiše vožnju motornog vozila pod dejstvom alkohola i drugih opojnih substanci, kao i vožnju motornog vozila bez položenog vozačkog ispita.

9. Skupštin KS je zadužila Vladu i Ministarstvo saobraćaja da odmah i bez odlaganja na adekvatan način svjetlosnom signalizacijom nagalasi sve pješačke prelaze na svim važnim saobrćajnicama u KS.

VEZANI TEKST - Inicijative zastupnika za sigurnost saobraćaja: Održavanje sastanaka, prekršitelj da gleda uništenje svog vozila...

10. Skupština KS je takođe zadužila Vladu i MUP KS da iniciraju izmjene i dopune zakonskih i pozakonskih propisa koji će omogućiti efikasnije trajno oduzimanje motornih vozila za povratnike u činjenju težih saobraćajnih prekršaja.

11. Skupština je zadužila Vladu KS i Ministarstvo odgoja i obrazovanja da pripreme program subvencioniranja polaganja vozačkih ispita za mlade.

12. Vlada KS i Miistarstvo saobraćaja su zaduženi da formiraju Vijeće za sigurnost saobraćaja na cestama u KS, kako je to definisano Zakonom o uređenju saobraćaja u KS, te da Vlada u budžetu osigura sredstva za rad ovog Vijeća.

13. Vlada i Ministarsto saobraćaja su zaduženi da sa Ministarstvom odgoja i obrazovanja izrade elaborate vertikalne i horizontalne signalizacije u blizini škola s akcentom na usporavanje saobraćaja i zaštite djece i pješaka, kako je to predviđeno zakonom, te da što prije krenu u njihovu realizaciju.

14. Isti subjekti su zaduženi da odmah i bez odlaganja krenu sa aktivnostima izrade strategije cestovnog saobraćaja u KS.

15. Vlada KS je zadužena da prilikom priprema ovih propisa koji mogu imati uticaj na osobe sa invaliditetom da iste uključi u pripremu tih propisa - saopćeno je kasno večeras iz Press službe KS.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.