open-navfaktor-logo
search
Nužne promjene
"Potkivanje" pravosuđa: Prijedlozi za reformu spremni, poznato je ko ih blokira
Bezrezervna podrška koju je Tegeltiji po izbijanju podrške dao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ali i pojedine političke opcije u FBiH, jasno iscrtavaju konture političko-pravosudne sprege koja je odgovorna za postojeće stanje i koja to stanje opstrukcijama izmjena nastoji zadržati
03.06.2019. u 18:18
get url
text
Potrebne izmjene u bh. pravosuđu
Potrebne izmjene u bh. pravosuđu

Afera "Potkivanje", u kojoj je glavni akter predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Milan Tegeltija, aktuelizirala je potrebu "potkivanja" Zakona o VSTV-u, odnosno usvajanja izmjena postojećeg zakona kojim bi se unaprijedio rad pravosuđa u BiH.

Potreba unapređenja funkcioniranja pravosuđa kroz usvajanje novog zakona o VSTV-u istaknuta je i u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji (EU), a to bi zakonsko rješenje, navodi se, trebalo regulirati kvalitetnije imenovanje i ocjenjivanje rada članova pravosuđa te vođenja disciplinskih postupaka protiv njih.

- Mi smo uradili formu izmjena Zakona o VSTV-u prije više od pola godine, u skladu sa preporukama Evropske komisije. Mi smo taj posao završili i sada je sav posao na Ministarstvu pravde, koje treba da donese nacrt, odnosno prijedlog tog zakona. Pokretači zakonodavne reforme su ministarstva pravde – kazao je za Faktor član VSTV-a Goran Nezirović.

Blokade iz RS-a

Radi se o Inicijativi za reviziju Zakona o VSTV-u. Ona je dostavljena Ministarstvu pravde BiH, čija je već ranije formirana radna grupa tu Inicijativu trebala iskoristiti kao osnovu za dalju diskusiju i izradu nacrta. Međutim, tu je cijeli proces "zapeo".

- Predstavnici entiteta RS nisu dostavili svoje kandidate, tako da oni bojkotiraju taj proces – izjavio je za Faktor Nezir Pivić, zamjenik ministra pravde BiH.

Ova činjenica može poslužiti kao dobar osnov za identificiranje struktura kojima odgovara postojeće stanje u pravosuđu i koje se opiru promjenama i usklađivanju pravosudnog sistema sa evropskim standardima. Bezrezervna podrška koju je Tegeltiji po izbijanju podrške dao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ali i pojedine političke opcije u FBiH, jasno iscrtavaju konture političko-pravosudne sprege koja je odgovorna za postojeće stanje i koja to stanje opstrukcijama izmjena nastoji zadržati.

Radna grupa, odnosno Ministarstvo pravde BiH, može okončati proces izrade nacrta i bez predstavnika entiteta RS, ali to će u praksi zasigurno značiti "obaranje" tog prijedloga u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Da su izmjene neophodne, upozorava i struka. Na tu je temu 10. maja ove godine u organizaciji Ambasade SAD-a održan sastanak, kojem je, između ostalih, prisustvovao sudija Suda BiH Branko Perić. On smatra da je jedan od prioritetnih koraka razdvajanje VSTV-a na sudsko i tužilačko vijeće te da je postojeći sistem, u kojem u izboru sudija učestvuju tužioci i obratno, neprirodan.

- Takav model postoji samo u Rumuniji. U ovakvoj konstelaciji može se dogoditi da tužioci sa advokatima i predstavnicima političke vlasti biraju sudije, što nije standard nezavisnosti – pojasnio je Perić za Faktor.

Drugi problem je, dodaje, odgovornost VSTV-a kao institucije, s obzirom da nije uređeno kome i kako odgovaraju, te individualna odgovornost njegovih članova. Također je, smatra Perić, potrebno urediti pitanje utvrđivanja disciplinske odgovornosti nosioca pravosudnih funkcija.

- Potrebno je dobro prodiskutirati koji bi to model bio, a koji bi osigurao nepristrasnost. Ovakav model apsolutno ne odgovara jer je on pod potpunom kontrolom Vijeća. Prema mom mišljenju, trebalo bi, primjera radi, razmisliti da o disciplinskoj odgovornosti sudija odlučuje najviši sud ili neko tijelo pri najvišem sudu – kazao je Perić.

Inicijativa za reviziju Zakona o VSTV-u

Dio navedenih prijedloga, ili barem otvorenih pitanja na koja se ti prijedlozi odnose, već je, smatra Nezirović, tretiran u okviru Inicijative za reviziju Zakona o VSTV-u.

- To za nas nije nikakava novina, pa ni ovo što se sada govori, da je nužno provesti podjelu Vijeća na sudijsko i tužilačko. Mi to predlažemo već godinama – tvrdi Nezirović.

Među ostalim izmjenama u dostavljenoj Inicijativi, izdvaja odredbe koje tretiraju sastav i način izbora članova VSTV-a te one koje utvrđuju odgovornost članova Vijeća.

- Utvrđeni su pooštreni uvjeti za godine iskustva za pojedine sudske instance prilikom izbora sudija i tužioca, zatim značajne promjene u pogledu imenovanja i ocjenjivanja sudija i tužioca, uspostavljanje pravnih lijekova na odluke VSTV-a vezano za postupak imenovanja i disciplinske odgovornosti, promjene koje se odnose na promjene disciplinskog postupka – navodi Nezirović.

Na iste neophodne izmjene na koje upozorava domaća stručna javnost već godinama upozorava i Venecijanska komisija. Ona je u svojim mišljenjima objavljenim 2012. i 2014. godine, između ostalog, preporučila poboljšanje pravila o izboru članova VSTV-a, te uspostavu dva podvijeća, jedno za sudije i jedno za tužioce.

- Ministarstvo pravde BiH te preporuke nije implementiralo dovršavanjem konsolidiranog nacrta zakona. U junu 2018. godine, VSTV je Ministarstvu pravde podnio zakonsku inicijativu za izmjene i dopune Zakona o VSTV-u u cilju poštivanja preporuka. Zakon o VSTV-u treba finalizirati na temelju te inicijative i usvojiti u Parlamentu kao prioritet – navodi se u posljednjem analitičkom izvještaju Evropske komisije za BiH.

U preporukama Venecijanske komisije se, između ostalog, navodi potreba povećanja broja članova VSTV-a na 19, čime bi se, smatraju, ojačale pozicije dvije glavne strukture zastupljene u VSTV-u, sudijske i tužilačke, koje bi imale 16 od ukupno 19 mjesta u Vijeću.

- Nacrt amandmana predviđa podjelu VSTV-a na sudsko i tužilačko vijeće. Svako vijeće sastojalo bi se od po 11 članova, uključujući osam sudija i tužilaca članova VSTV i bilo bi nadležno da odlučuje u stvarima koja se tiču sudija (sudijsko vijeće) ili tužilaca (tužilačko vijeće). Formiranje dva vijeća unutar VSTV-a je racionalna inicijativa koja bi mogla učiniti dvije pravne struke manje međusobno zavisnim, a da pri tom ne izgube zajedničku platformu – navodi se u mišljenju Venecijanske komisije.

Ovaj prijedlog sadržan je u Inicijativi VSTV-a u nešto izmijenjenoj formi, prema kojoj bi broj članova Vijeća bio ograničen na 20, a njih 16 bi bili sudije i tužioci, te po jedan predstavnik entitetskih advokatskih komora, Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH.

Vrhovni sud BiH

U Mišljenju Evropske komisije i pratećem analitičkom izvještaju BiH je postavljen uvjet formiranja vrhovnog suda i posebnog apelacionog suda. Osnivanje vrhovnog suda je, smatra Perić, najkompliciranije pitanje za čije rješavanje je potrebna potpuna reforma pravosuđa, dok Nezirović ističe da taj korak nema alternativu.

- Nema ujednačavanja sudske prakse ni pravne sigurnosti i jednakosti građana pred zakonom bez vrhovnog suda BiH. Međutim, naravno da to kod nas nije samo stručno pitanje nego smo ga pretvorili u političko pitanje, ali sigurno da nakon ovog Mišljenja Evropske komisije tom pitanju moramo prići daleko ozbiljnije. Činjenica je da sadašnji partikularni sistem, jer imamo faktički četiri pravna sistema u našoj državi, otežava formiranje vrhovnog suda BiH, ali to nisu prepreke koje sprječavaju formiranje i one se mogu prevazići – smatra Nezirović.

Jednako je, smatraju stručnjaci, neophodno osnivanje zasebnog apelacionog suda BiH, čije je osnovanje u okviru Strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa aktuelizirano još 2011. godine.

- Treba Sud BiH organizirati na način da se odvoji Apelacioni sud BiH. Na taj način bi struktura Suda bila usaglašena sa međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Obje konvencije, Pakt o međunarodnim slobodama i pravima i Evropska konvencija o ljudskim pravima, kažu da o žalbama stranaka odlučuje viši sud, koji mora biti samostalan i odvojen od nižeg suda – pojašnjava Perić.

Sudeći prema prvim reakcijama na obaveze koje je Evropska komisija postavila pred BiH, postojanje političke volje za usvajanjem neophodnih reformskih zakona, pa i onih koji se odnose na pravosuđe, teško je očekivati, bez obzira na deklarativnu opredijeljenost svih političkih struktura za evropske integracije BiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.