open-navfaktor-logo
search
VSTV saopćio
Procesuiranje trgovine ljudima bit će jedan od prioriteta u radu pravosuđa u BiH
U cilju implementacije Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH za period od 2020. do 2023. godine, VSTV BiH je na sjednici koja je bila održana 30. septembra i 1. oktobra 2020. godine usvojio zaključke kojima se definišu koraci ka ispunjenju obaveza VSTV-a BiH definisanih Akcionim planom za nivo institucija BiH koji je u proceduri usvajanja od strane Vijeća ministara BiH.
06.10.2020. u 12:17
get url
text

To se naročito odnosi na provođenje sveobuhvatnog istraživanja tužilačke i sudske prakse procesuiranja trgovine ljudima, kako bi se identifikovali svi faktori koji utiču na efikasnost krivičnog gonjenja i zaštitu žrtava.

VSTV BiH je također preuzeo obavezu izrade Smjernica za postupanje u odnosu na nekažnjavanje žrtava trgovine ljudima, procesuiranje korištenja usluga žrtava trgovine ljudima, i utvrđivanje krivične odgovornosti pravnih osoba za trgovinu ljudima. Također, VSTV BiH sa posebnom pažnjom tretira pitanje zaštite procesnih prava žrtava trgovine ljudima i naknade štete u sudskim postupcima o čemu će se sačiniti posebne Smjernice za tužioce i sudije. Polazeći od toga da je VSTV BiH od ranije donijelo smjernice za glavne tužioce u pogledu provođenja finansijskih istraga za teška krivična djela, u narednom periodu će se kroz posebno razvijen mehanizam praćenja predmeta analizirati efikasnost rada u odnosu na krivična djela trgovine ljudima. Na kraju, VSTV BiH kroz godišnje programe centara za edukaciju sudija i tužilaca odobrava i podstiče edukaciju i obuku nosilaca pravosudnih funkcija u cilju što intenzivnijeg procesuiranja ovih krivičnih djela.

U cilju bolje koordinacije svih istražnih aktivnosti i efikasnijeg krivičnog gonjenja u predmetima trgovine ljudima, VSTV BiH konstantno daje podršku naporima Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima kojom rukovodi glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, i očekujemo da će dodatni mehanizam u vidu specijalizirane mreže tužilaca i istražitelja također poboljšati otkrivanje i istrage ovih krivičnih djela, koja nerijetko imaju međunarodnu i dimenziju organizovanog kriminala sa enormnim materijalnim dobitima za učinitelje.

Smatramo da pravosudni sistem ima vrlo važnu i odgovornu ulogu spram problema trgovine ljudima, koji nažalost nije zaobišao ni Bosnu i Hercegovinu, i svaki nosilac pravosudne funkcije, bilo da se radi o tužiocu ili sudiji ima punu odgovornost da se prema ovim krivičnim djelima i žrtvama trgovine ljudima, koje su nerijetko državljani Bosne i Hercegovine, odnosi sa punom pažnjom i VSTV BiH će kroz svoje mehanizme ocjene kvaliteta rada dati doprinos da se pravosuđe na svakodnevnoj osnovi odlučno suprotstavlja trgovini ljudima.

U tim naporima očekujemo da i druge institucije i organizacije civilnog društva, te međunarodne organizacije budu partner pravosuđu jer se samo zajednički možemo boriti protiv ove pošasti koja predstavlja najgrublji oblik kršenja ljudskih prava. Broj otkrivenih slučajeva, spašenih žrtava trgovine ljudima i procesuiranih učinilaca ovih krivičnih djela će biti najbolji pokazatelj da smo zajednički ostvarili postavljene ciljeve.  

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.