open-navfaktor-logo
search
Vlada FBiH
Razriješeni dužnosti predsjednik i članovi NO Fonda za profesionalnu rehabilitaciju
Vlada FBiH je Skupštini UNIS Groupa dala saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog okončanja konkursne procedure, te za imenovanje, na osnovu konkursnih rezultata, Mirze Emirhafizovića, Amera Salihovića i Enesa Bikodušića za članove ovog nadzornog odbora, na period od četiri godine.
04.08.2022. u 15:21
get url
text
Federalna vlada
Federalna vlada

Prethodne saglasanosti date su i Skupštini JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, te za imenovanje na ovu poziciju Samira Kajimovića, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Federalna vlada dala je prethodnu suglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Sarajevoputeva d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, a zbog isteka mandata. Prethodnu saglasnost dala je i da, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, za vršioce ovih dužnosti budu imenovani Emina Dlakić i Amir Galijašević.

Izmjenom postojeće odluke, u Komisiju za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti FBiH vrši Vlada FBiH, imenovani su Marica Bulić i Fuad Hadžimehmedović.

U Regulatornu komisiju za energiju u FBiH, na mandatni period od pet godina, Vlada FBFBiH danas je predložila Sanelu Pokrajčić, Senada Aganovića i Vensana Pušonjića. Na ovaj prijedlog, prije njegovog upućivanja Parlamentu FBiH, predhodnu saglasnost daju predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH.

Federalna vlada razriješila je dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te privremeno, na rok od tri mjeseca, za predsjednika ovog fonda imenovala Senada Peštu, a za članove Adisa Hamzića, Sudu Marića, Kasima Alajbegovića, Bosiljka Čovića, Vjekoslava Vučića i Jasmina Hodžića.

Danas su Samra Ljuca, Katarina Bakavac, Irma Hodžić i Vahid Ćoralić imenovani u Radnu grupu za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe FBiH (2022-2027). Zadatak ove grupe je da aktivno sudjeluje na radnim sastancima koje organizuje Agencija za državnu službu FBiH i dostavi komentare na prijedloge dokumenta koji budu razmatrani, te da neophodne informacije prosljeđuje ključnim zainteresiranim stranama.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.