open-navfaktor-logo
search
Izvještaji za institucije BiH
Revizori dali pozitivna mišljenja pa skrenuli pažnju: Ko ima više ugovora o djelu nego zaposlenih, ko daje više nagrada
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio je prvu grupu revizorskih izvještaja koja je obuhvatila 19 institucija. Kod osam je pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje. Ostali su "čisto" pozitivni.
AUTOR: M. Rener Smajović
31.05.2024. u 07:31
get url
text
Institucije BiH, ilustracija
Institucije BiH, ilustracija
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio je prvu grupu revizorskih izvještaja koja je obuhvatila 19 institucija. Svima su za rad u 2023. godini data pozitivna mišljenja, s tim da je za osam institucija, uz pozitivno mišljenje, skrenuta pažnja na određene nepravilnosti pa i nepostupanja po zakonu.
U izvještaju o Vijeću za državnu pomoć BiH skrenuta je pažnja na istekle mandate članova Vijeća i isplate naknada i nakon isteka mandata.
Još su u 2021. godini iz Vijeća obavijestili nadležne da je istekao mandat sedam članova. Vijeće ministara BiH je prije godinu objavilo konkurs za imenovanje tri člana, potom su razriješena tri člana koja su pak imenovana kao vršioci dužnosti do kraja konkursa, ali je onda Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH poništilo konkurs.
- Da bi odluke bile pravno valjane, potrebno je da za njih glasa najmanje sedam članova Vijeća. S obzirom na nejasan status članova Vijeća koje čine tri predstavnika ispred Vijeća ministara BiH, može se zaključiti da postoji mogućnost da Vijeće ne funkcioniše u punom kapacitetu – napisali su revizori.
Zamjerke su imali i zbog sklapanja ugovora o djelu u Vijeću za državnu pomoć pa su revizori na kraju konstatovali situaciju da ima više vanjskih saradnika nego redovno zaposlenih.
- Vijeće je izvršilo isplatu za angažman vanjskih saradnika na osnovu ugovora o djelu u neto iznosu od 38.010 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 19.530 KM. Tokom 2023. godine na osnovu ugovora o djelu angažovano je devet osoba – pišu revizori.
Tako su, po ugovoru o djelu, angažovani su čistač (11 mjeseci u kontinuitetu), vozač (pet mjeseci kontinuirano), vozač-kurir (šest mjeseci), lektor (tri mjeseca), informatičar (sedam mjeseci s prekidima), drugi informatičar (mjesec dana), administrativni referent (šest mjeseci), i dvoje za izradu javnih investicija.
- Vijeće duži vremenski period koristi angažman vanjskih saradnika na osnovu ugovora o djelu, za poslove za koje Vijeće iskazuje potrebu u kontinuitetu, a ne smatra ih redovnim poslovima iz opisa sistematizovanih radnih mjesta. Navedeno postupanje je usvojena praksa što je utjecalo da se broj angažovanih vanjskih saradnika tokom perioda izjednači s brojem sistematizovanih radnih mjesta, odnosno bude veći od broja od redovno zaposlenih. Neusklađenost postupanja sa Zakonom o obligacionim odnosima (u dijelu koji se odnosi na ugovore o djelu) nije prihvatljiva praksa u javnoj upravi – ukazali su revizori, dajući pozitivno mišljenje Vijeću za državnu pomoć.
Za ovu instituciju imali su još jednu zamjerku, što serverska oprema koju im je donirala Delegacija EU-a u BiH, vrijedna više od pola miliona KM, nikada nije stavljena u funkciju.
- Navedeno postupanje sa doniranom opremom ukazuje na neefikasno upravljanje stalnim sredstvima, odnosno na odsustvo primjene principa domaćinskog poslovanja – piše u izvještaju.
Agenciji za javne nabavke BiH zamjereno je što je isplatila veći iznos stimulacija od dozvoljenog.
Isplaćene su za 17 zaposlenih po rješenjima direktora zbog "povećanja obima poslova" te "odgovorno, profesionalno i blagovremeno obavljanje poslova".
- Maksimalan iznos novčane nagrade koji se može isplatiti zaposlenima u toku budžetske godine je 2,5 posto od iznosa isplaćenih neto plaća za konkretnu budžetsku godinu, s tim da se iz ovog iznosa isplaćuju bruto naknade (naknada i pripadajući porezi i doprinosi). Postupcima revizije utvrdili smo da su u Agenciji tokom 2023. godine zaposlenim isplaćene bruto stimulacije u iznosu od 23.753 KM, što je za oko 11.000 KM više u odnosu na dozvoljeno – navedeno je u izvještaju.
Kod Agencije za osiguranje BiH kao problem je naveden istek mandata direktorice još 2022. godine. Prije godinu je raspisan konkurs, ali nije proveden do kraja, da bi početkom ove godine Vijeće ministara BiH konstatovalo da je u decembru 2023. istekao mandat i Upravnom odboru ove agencije pa nema uvjeta za imenovanje direktora.
Instituciji ombudsmana za zaštitu potrošača skrenuta je pažnja na kontinuirano zapošljavanje jedne osobe na određeno vrijeme bez provođenja konkursa, što nije po zakonu. S tom osobom je sklopljeno pet ugovora od po tri mjeseca, bez prekida između.
- Polovinom decembra sa ovom osobom je zaključen ugovor o sporazumnom raskidu radnog odnosa, a na to radno mjesto je primljena druga osoba na određeno radno vrijeme u trajanju od tri mjeseca, također bez javnog oglasa, a zbog produženja bolovanja odsutne zaposlenice – piše u izvještaju, u kojem su revizori napomenuli da je ovo netransparentan način zapošljavanja i suprotan odredbama Zakona o radu u institucijama BiH.
Za Komisiju za koncesije BiH konstatovano je da od sedam članova ova komisija ima tri, kojim su davno istekli mandati, i pri tome su tri stekla uvjete za penzionisanje.
Uz to, trenutni sastav Komisije ne odražava zakonom predviđenu teritorijalnu zastupljenost članova Komisije što onemogućava njeno funkcionisanje.
Kao manjkavost, revizori su u slučajevima Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Instituta za akreditiranje naveli neusklađenost pravilnika o unutrašnjoj organizaciji s odlukama Vijeća ministara BiH, a rok je bio kraj 2014. godine.
Konačno, revizori su skrenuli pažnju na postupak provođenja javne nabavke službenog auta Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH.
Problem je što je ovaj Ured izvršio istraživanje tržišta, isti dan kada je donesena odluka o pokretanju postupka javne nabavke, ali je to istraživanje bilo na način da su prikupljene informativne ponude samo za škodu, i to octaviju.
- Istraživanje tržišta je provedeno putem internet pretraživanja i prikupljanja dostupnih informacija sa web-stranice ponuđača, a ne dostavljanjem zvaničnih ponuda različitih ponuđača. Prema navedenom, istraživanje tržišta je provedeno netransparentno i neadekvatno, s obzirom na to da je predmet istog bio isključivo jedan model vozila. Smatramo da prilikom provođenja procedure nabavke vozila nisu poštovani osnovni principi javnih nabavki odnosno aktivna i pravedna konkurencija – ukazali su iz Ureda za reviziju institucija BiH.
Za kupovinu službenog vozila stigla je samo jedna ponuda, te je s tom firmom i zaključen ugovor vrijedan nepunih 60.000 KM, po kriteriju "najniže cijene tehnički prihvatljive ponude".
Iz sklopljenog ugovora, koji je dostupan na web stranici Ureda, nije jasno koja je marka vozila kupljena.
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.