open-navfaktor-logo
search
Mišljenje s rezervom
Revizorski izvještaj: U Agenciji za nadzor nad tržištem BiH višak zaposlenih, radna mjesta i bez konkursa
Agencija za nadzor nad tržištem BiH nakon revizije finansijskih izvještaja Ureda za reviziju BiH dobila je mišljenje s rezervom budući da je u njoj tokom prošle godine bio uposlen veći broj ljudi nego što je to odobreno, od kojih su dvije osobe netransparentno dobile radno mjesto i to bez javnog konkursa.
30.05.2020. u 09:42
get url
text

Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu Agenciji je odobreno 19 zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih u toku godine, kao i stvarni broj zaposlenih do 22. decembra 2019. godine, kada je prekinut radni odnos za jednog zaposlenika zbog penzionisanja, bio je 20, dok je stvarni broj zaposlenih 31. decembra 2019. godine iznosio 19.

- Međutim, prosječan broj tokom godine je veći od broja zaposlenih odobren Zakonom o budžetu, što je posljedica zapošljavanja na određeno vrijeme bez javnog konkursa, produžavanje ugovora tokom dužeg vremenskog perioda, te prijema dva zaposlenika u stalni radni odnos nakon isteka neprekidnog rada od dvije godine - navodi se u revizorskom izvještaju.

Agencija je u maju 2019. godine izvršila prijem jednog zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, nakon neprekidnog angažmana na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine.

- Pored pomenutog prijema, u Agenciji je na još jednom radnom mjestu angažovana osoba po ugovoru o radu na periode od po tri mjeseca bez prekida radnog odnosa, u kontinuitetu tokom 2018. i 2019. godine. Za navedenog zaposlenika su, u januaru 2020. godine, stečeni uslovi za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - dodaje se.

Ovaj zaposlenik je 31. decembra 2019. godine bio u statusu na određeno vrijeme, a ugovor o radu na neodređeno vrijeme potpisan je 13. januara 2020. godine.

- Naime, Agencija je za dva zaposlenika (radna mjesta sa srednjom stručnom spremom) obnavljala ugovore o radu na određeno vrijeme po tri mjeseca, u kontinuitetu, duži vremenski period. Angažovanje je vršeno uz obrazloženje da je isto neophodno zbog povećanja obima posla. Tokom navedenog perioda nije traženo odobrenje za dodatnim zapošljavanjem, niti je provedena konkursna procedura za popunjavanje radnih mjesta - ističu revizori.

Osim toga, nisu im prezentirani dokazi posebnih razloga koji se vezuju za povećan obim poslova, hitnost i nemogućnosti provođenja procedure javnog konkursa.

- U našim izvještajima prethodnih godina ukazivali smo na način angažmana na određeno vrijeme (bez provođenja konkursne procedure, a u Izvještaju za 2018. godinu smo ukazali i na rizik da se takav angažman, nakon neprekidnog trajanja u periodu od dvije
godine, pretvori u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Zakonom o radu u institucijama BiH propisani su uslovi za prijem bez konkursne procedure, te zaključivanje ugovora o radu za obavljanje vanrednih, privremenih ili povremenih poslova ili poslova čiji se obim privremeno i nepredviđeno poveća. Revizijom je utvrđeno da Agencija nije adekvatno i dovoljno dokumentovano potkrijepila postojanje uslova za angažovanje putem ugovora na određeno vrijeme bez provođenja konkursne procedure, niti potrebu za obavljanjem poslova u dužem vremenskom periodu.

- Pored toga, prilikom zaključivanja ugovora Agencija nije postupila u skladu sa članom 16. stav 3. Zakona o radu, kojim je određeno da se zaključivanje ugovore na određeno vrijeme može vršiti dok traje potreba za obavljanjem takvih poslova, a najduže dvije godine. Stoga smo mišljenja da neprekidno obnavljanje ugovora o radu na određeno vrijeme, u cilju stvaranja uslova za prijem u stalni radni odnos, pored netransparentnosti, predstavlja potpuno neprihvatljiv model zapošljavanja u institucijama BiH.

Agencija je prijemom u stalni radni odnos, te zapošljavanjem na određeno vrijeme, bez adekvatnih obrazloženja o stvarnoj potrebi za obavljanjem poslova, ostvarila veći broj zaposlenih od broja koji joj je odobren Zakonom o budžetu.

- Kao što smo već pomenuli, planiran je broj od 19, a ostvaren prosječan broj od 20 zaposlenih. Planiranim i odobrenim brojem od 19 zaposlenih obuhvaćeno je radno mjesto stručnog savjetnika za koje, kao ni prethodnih godina, nije pokrenuta procedura popunjavanja. Umjesto navedenog radnog mjesta, realizovano je popunjavanje radnog mjesta referent specijalista sa dva zaposlena, iako nije bilo planirano popunjavanje pomenutog radnog mjesta.

Zbog toga, kako se navodi u izvještaju, planirani i odobreni iznos sredstva za bruto plaće i naknade nije bio dovoljan za ukupan realizovani broj zaposlenih, pa je traženo prestrukturisanje sredstava radi obezbjeđenja nedostajućih sredstava na toj poziciji.

- Agencija je dužna da prati planiranu dinamiku zapošljavanja, a sva neophodna odstupanja, zasnovana na izmijenjenim okolnostima koje nisu bile poznate tokom planiranja, realizuje u skladu sa propisima kojim su regulisani način popunjavanja upražnjenih radih mjesta i prije u radni odnos - navodi se u preporuci Ureda za reviziju BiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.